Prosječna neto plata u 2016. godini izosila 838 KM

Prosječna mjesečna isplaćena neto plata u 2016. godini u BiH iznosila je 838 KM i veća je za 0,9 posto u odnosu na predhodnu godinu.

Agencije za statistiku BiH je objavila da je prosječna mjesečna isplaćena neto plata u BiH u decembru prošle godine iznosila je 853 KM i nominalno je viša za 0,7 posto u odnosu na novembar 2016. godine, te viša za 1,3 posto u odnosu na decembar 2015.

U decembru prošle godine, kao i predhodnih mjeseci, najniža prosječna neto plata od 530 KM bila je u djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane, u administrativnim i pomoćnim uslužnim djelatnostima je iznosila 543 KM, dok je prosječna neto plata u građevinarstvu iznosila 549 KM.

U finansijskim i djelatnostima osiguranja prosječna neto plata iznosila je 1.416 KM, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji 1.344 KM, dok je prosječna neto plata u sektoru informacija i komunikacija iznosila 1.276 KM.

Prosječna bruto plata u BiH u decembru 2016. iznosila je 1.325 KM i nominalno je viša za 0,8 posto u odnosu na novembar lani, te viša za 1,3 posto u odnosu na decembar 2015. godine.

IZVORFena
PODIJELI