Biznis

Prvi kongres o pčelarstvu sutra u Tuzli

14/07/2016

Prvi kongres o pčelarstvu i pčelinjim proizvodima bit će organiziran sutra na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Tuzli s ciljem prezentacija naučnih i stručnih radova iz oblasti pčelarstva i prerade pčelinjih proizvoda, te afirmacije ove djelatnosti i struke.

Radovi na kongresu bit će fokusirani na područje primjene savremenih tehnologija u pčelarstvu, ali i na hemiju i tehnologiju pčelinjih proizvoda.

Kako su saopćili organizatori ovog događaja, u sadašnjim uvjetima proizvodnje i prerade pčelinjih proizvoda prisutne su brojne teškoće, a primjena savremenih normi kvalitete su uvjet kojeg treba uspostaviti čim prije.

Jedini način kojim se to postiže je formalna, neformalna i informativna edukacija kroz grupni i pojedinačni rad, kojim se teži ka postizanju standardiziranog kvaliteta, a time i tržišno konkurentnih proizvoda na domaćem i stranom tržištu.

Komentari