CEFTA

Saradnjom kompanija i uprava carina do regionalne harmonizacije i smanjenja tereta za trgovinu

FOTO: Fena

Tanja Bošković, menadžerica projekta u GIZ-u, navela je da je ključni element za dalji razvoj snažnog AEO programa jačanje međusobnog razumijevanja i povjerenja sa privatnim sektorom, kao i povećanje spremnosti i efektivnosti saradnje sa državnim agencijama koje se bave carinjenjem robe

Saradnja kompanija i uprava carina iz CEFTA regije bit će unaprijeđena formiranjem radnih grupa za Ovlaštene privredne subjekte (AEO), a u njeno planiranje i realizaciju bit će uključeni privatni sektor i druge državne agencije. Takvu efikasnu saradnju treba promovirati i na lokalnom i regionalnom nivou kako bi se podstakla i uspostavila regionalna harmonizacija i smanjio teret i za trgovinu i za vlade.

Ovo je dogovoreno na regionalnom sastanaku održanom u Banjoj Luci, gdje su se kompanije članice regionalne AEO asocijacije sastale sa predstavnicima uprava carina iz regije kako bi razgovarali o daljem unaprjeđenju okvira Ovlaštenih privrednih subjekata (AEO).

Saglasili su se da će uspostavljanje AEO radnih grupa u svakoj CEFTA članici ojačati koordinaciju sa drugim agencijama uključenim u carinjenje robe kako bi se ubrzala implementacija AEO okvira u svim privredama.

Status ovlaštenog privrednog subjekta stiču kompanije koje su postigle visok nivo standarda sigurnosti lanca snabdijevanja.

Ovaj status im omogućava jednostavnije carinske procedure i brži protok robe u trgovini sa privredama u regiji.

Cijeli AEO koncept ima za cilj olakšavanje i poboljšanje uvjeta za trgovinu među privredama CEFTE.

Tanja Bošković, menadžerica projekta u GIZ-u, navela je da je ključni element za dalji razvoj snažnog AEO programa jačanje međusobnog razumijevanja i povjerenja sa privatnim sektorom, kao i povećanje spremnosti i efektivnosti saradnje sa državnim agencijama koje se bave carinjenjem robe.

– Vjerujemo da je snažniji angažman između carinskih službenika, vladinih agencija i privatnog sektora od suštinskog značaja za dalji razvoj AEO programa na lokalnom i regionalnom nivou kako bi se osiguralo da odgovor na izazove svakog od njih bude efikasan i djelotvoran. Pojednostavljene procedure nisu samo u nadležnosti Carine, nadležnosti i procesi drugih agencija bi idealno trebalo da budu uključeni u program i pitanja rješena na zadovoljstvo svih – zaključila je ona.

Ognjen Alagić, šef Odjeljenja za AEO u Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, istaknuo je da Carina BiH veoma cijeni napore svih kolega iz regije i njihovu spremnost da doprinesu boljem trgovinskom ambijentu u ekonomijama CEFTE.

On je dodao da je saradnja sa privatnim sektorom najbolji način za kreiranje rješenja koja će ojačati dijalog i povjerenje među ovim sektorima.

Tijana Stefanović, predsjednica regionalne AEO asocijacije je podsetila da je u regiji već urađeno dosta posla na AEO programu i da je već stvorena veza između Uprava carina i privatnog sektora.

– Imali smo priliku sagledati perspektive oba sektora i drago mi je što ćemo sada intenzivirati naš operativni rad na jačanju programa i učiniti ih korisnim kako za kompanije, tako i za vladine institucije koje se bave trgovinom – dodala je ona.

Ovaj sastanak je bio odlična prilika da se privatni sektor i uprave carina podstaknu da ulažu u dalje unaprjeđenje sprovođenja AEO programa na regionalnom i lokalnom nivou.

To je dalo značajan impuls za razgovore o daljoj saradnji sa ostalim vladinim institucijama koje se bave trgovinom.

Sastanak je organizovan u okviru projekta „Podrška regionalnoj ekonomskoj integraciji“, koji provodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), uz podršku Evropske komisije i njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Partner sastanka je USAID/EDGE projekat, saopćeno je.