Biznis

Skoro 20 posto građana BiH konzumira alkohol tokom radnog vremena

26/01/2016

Portal Posao.ba tokom januara proveo je online istraživanje na uzorku od 650 ispitanika. Cilj istraživanja bio je ispitati koliko bh. građani koji posjećuju portal konzumiraju alkohol na radnom mjestu, te kako se to odražava na obavljanje radnih zadataka u toku radnog vremena.

Rezultati istraživanja pokazuju da 18,6% ispitanika redovno ili s vremena na vrijeme konzumiraju alkohol tokom radnog vremena.

Od ukupnog broja ispitanika koji su odgovorili da konzumiraju alkohol tokom radnog vremena, najveći procenat otpada na pozicije srednjeg menadžmenta (32,7%) i nižeg menadžmenta (26,9%).

Svega 15,4% ispitanika na nekoj od pozicija top menadžmenta i 13,5% vlasnika kompanija konzumira alkohol tokom radnog vremena.

Gledano prema zanimanjima, najveći procenat ispitanika koji konzumiraju alkohol tokom radnog vremena rade u oblasti administracije (15,4%), prodaje (13,5%), zdravstva (14,2%) te ugostiteljstva (9,6%).

Na pitanje konzumiraju li alkohol večer uoči radnog vremena, 36,9% ispitanika odgovorilo je potvrdno, a njih 46,7% ispitanika odgovorilo je da konzumacija alkohola večer uoči radnog dana uopšte ne utječe na njihovu radnu produktivnost, dok je njih 18,3% izjavilo da ih onesposobi u određenoj mjeri.

Među ispitanicima koji konzumiraju alkohol večer uoči radnog dana, najviše je onih na pozicijama srednjeg menadžmenta (36,3%) i nižeg menadžmenta (29,2%).

Interesantan je podatak da svega 6,7% vlasnika kompanije i tek 11,3% top menaždera konzumira alkohol večer uoči radnog dana.

Od ukupnog broja ispitanika koji su izjavili da konzumiraju alkohol uoči ili tokom radnog dana, najviše ih je u dobi 25-34 godina (28%), dok je druga najzastupljenija skupina u dobi 35-44 godina (11%).

Najčešće situacije kada konzumiraju alkohol tokom radnog vremena su poslovni ručkovi ili uredske zabave, dok je 7,5% ispitanika izjavilo da konzumiraju alkohol tokom radnog vremena bez nekog određenog povoda.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.