Biznis

Sarajevo

“Toplane” od 20. septembra pogonski spremne za novu sezonu grijanja

06/09/2021

Za period od 13. do 17. septembra ove godine planirane su funkcionalne probe na našem sistemu u cilju provjere spremnosti cjelokupnog toplifikacionog sistema, pred novu sezonu grijanja

Preduzeće ‘Toplane -Sarajevo’ poduzimaju, u periodu van sezone grijanja, niz aktivnosti na redovnom i preventivnom održavanju i rekonstrukciji toplifikacionih sistema ili dijelova sistema u cilju bolje pripreme za sezonu grijanja.

Kako kaže direktor KJKP ‘Toplane-Sarajevo’ d.o.o. Sejfo Ušanović, to se prvenstveno odnosi na remont kotlovskih postrojenja, toplotnih podstanica, distributivne mreže sa pripadajućim šahtovima i mjerača utroška toplotne energije što podrazumijeva pripremu instalacija u toplifikacionim sistemima, zamjenu dotrajalih dijelova na kojima su u toku prethodne sezone grijanja uočeni tehnički nedostaci kao i moguća poboljšanja u kvaliteti mašinske i elektro opreme, verifikaciju mjerila utroška toplotne energije, podrazumijeva aktivnosti na priključenje novoizgrađenih ili već postojećih objekata na sistem centralnog zagrijavanja.

– Sve te aktivnosti obavljaju se da bi Preduzeće, koje upravlja sa sigurno najkompleksnijim sistemom te vrste u državi i putem kojeg se na području Kantona Sarajevo zagrijava više od 54 hiljada korisnika, bilo sa tehničkog aspekta spremno za početak nove sezone grijanja. U tom kontekstu su u toku završni radovi. Za period od 13. do 17. septembra ove godine planirane su funkcionalne probe na našem sistemu u cilju provjere spremnosti cjelokupnog toplifikacionog sistema, pred novu sezonu grijanja. Tako će ‘Toplane’ već od 20. septembra biti pogonski spremne za početak nove sezone grijanja – naglasio je.

Direktor Ušanović napominje da je Zakonom o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanja zgradama KS za održavanje instalacija centralnog grijanja unutar objekata nadležan Upravnik (ranije se zvao upravitelj, sad se zove upravnik), kojeg građani sami sebi biraju. Tako se, u slučaju eventualnih kvarova na unutrašnjim instalacijama centralnog grijanja, građani trebaju obratiti prevashodno svom upravniku da bi se spriječile eventualne neželjene posljedice i nastanak štete.

Kako podsjećaju iz ‘Toplana-Sarajevo’, početak sezone grijanja definiran je Uredbom o opštim uslovima za proizvodnju, isporuku i korištenje toplotne energije. U tom dokumentu precizirano je da sezona grijanja može započeti i prije 15. oktobra, u slučaju da dva dana uzastopno prosječna dnevna temperatura vanjskog zraka bude jednaka ili ispod 12 stepeni celzijusa. Dnevni režim rada u sezoni grijanja podrazumijeva zagrijavanje od 06.00 do 22.00 sata. Projektna temperatura unutar objekata je 20C, s mogučnošću odstupanja +/ – 1C .

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.