Biznis

UIO BiH u 2015. od indirektnih poreza prikupio 5 milijardi i 817 miliona KM

01/12/2015

Prihodi od indirektnih poreza za jedanaest mjeseci 2015. godine iznosili su 5 milijardi i 817 miliona KM i veći su za 129 miliona KM ili 2,27 % u odnosu na isti period 2014. godine kada su iznosili 5 milijardi i 688 milliona KM. Na ukupan rast prikupljenih prihoda od indirektnih poreza uticali su i novembarski prihodi koji su iznosili 538 miliona KM, odnosno 14 miliona KM više u odnosu na novembar 2014. godine.

UIO je za jedanaest mjeseci 2015. godine privredi vratila 983 miliona KM što je za 76 miliona KM manje u odnosu na isti period prošle godine.

Neto prikupljeni prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima za jedanaest mjeseci 2015. godine, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili su 4 milijarde i 833 miliona KM i veći su za 205 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili za jedanaest mjeseci 2014. godine.

Za finansiranje državnih institucija za jedanaest mjeseci 2015. godine raspoređen je iznos od 686 miliona KM.

U skladu sa Zakonom o uplatama na Jedinstevni račun i raspodjeli prihoda, višak prikupljenih prihoda od indirektnih poreza u iznosu od 205 miliona KM, pripao je entitetima i Distriktu Brčko. U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko sa pripadajućim spoljnim dugom za jedanaest mjeseci 2015. godine u poređenju sa istim periodom prošle godine.

Pored raspoređenih prihoda u tabeli iznad, a po osnovu posebne putarine za izgradnju autoputeva (0,10 KM) za jedanaest mjeseci 2015. godine, Federacija BiH je dobila dodatnih 61,7 miliona KM, Republika Srpska 40,8 miliona KM i Distrikt Brčko 2,1 miliona KM. Razlika predstavlja rezervu na posebnom računu za putarinu u iznosu od 0,10 KM.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.