Biznis

Uz akcijsku cijenu obavezno isticanje i redovne cijene proizvoda

10/02/2017

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Republici Srpskoj propisana je obaveza trgovca da pored cijene proizvoda koji je na akcijskoj prodaji mora istaći i cijenu prizvoda ostvarenu u redovnoj prodaji.

Ovom odredbom želi se postići bolja informisanost potrošača da bi oni prilikom kupovine proizvoda napravili najbolji izbor, a sve sa ciljem jačanja zaštite njihovih ekonomskih interesa.

Zakonom je definisan i nedostatak na proizvodu pod kojim se podrazumijeva da proizvod nema potrebna svojstva za redovnu upotrebu ili za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata trgovcu ili mu je morala biti poznata u vrijeme zaključivanja ugovora, saopšteno je iz Ministarstva trgovine i turizma.

Nedostatak podrazumijeva i da proizvod nije saobrazan uzorku, modelu ili opisu koji je dao trgovac, po kvalitetu i funkcionisanju ne odgovara onome što je uobičajeno kod proizvoda iste vrste i šta potrošač može da osnovano očekuje s obzirom na prirodu proizvoda i javna obećanja o posebnim svojstvima koja daje trgovac.

Propisuje se obaveza trgovca da potrošaču prilikom preuzimanja proizvoda izda potvrdu o stanju i vidljivim nedostacima na proizvodu, koja mora biti potpisana i od potrošača, a u suprotnom, smatraće se da je proizvod preuzet bez vidljivih nedostataka.

Ovom odredbom želi se prekinuti dosadašnja praksa trgovaca kojom se odbija zahtjev potrošača za otklanjanje nedostatka na proizvodu, obrazloženjem da je nedostatak na proizvodu nastao kao rezultat fizičkog oštećenja proizvoda, dok potrošač tvrdi da na proizvodu nije bilo fizičkih oštećenja u momentu predaje tog proizvoda trgovcu.

Zakonom se propisuje da inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona vrši Republička uprava za inspekcijske poslove posredstvom republičkih tržišnih inspektora i nadležnih tržišnih inspektora u jedinicama lokalne samouprave u skladu sa ovlašćenjima propisanim ovim zakonom i propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor u oblasti zaštite potrošača, dok je za upravni nadzor nadležno Ministarstvo.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača, koji je juče usvojen na Narodnoj skupštini Republike Srpske, stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srpske”.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.