Biznis

Udruženje poslodavaca FBiH

Uz podršku EU do smjernica o implementaciji vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima

28/04/2021

Pokrenut je prvi servis za razvijanje korporativnog volontiranja u BiH, www.volontiraj.ba i napravljen dokument Okvirne smjernice BiH za implementaciju UNGP-a 2021-2025.

Kako bi se osiguralo bolje poštivanje ljudskih prava u privrednom sektoru, Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Udruženjem poslodavaca FBiH je, uz finansijsku podršku Europske unije, pokrenuo inicijativu koja će uspostaviti standardnu politiku i definisati praktična uputstva za bh. kompanije u cilju jačanja korporativne odgovornosti po pitanju poštivanja ljudskih prava u BiH, utemeljena na Vodećim načelima UN-a.

U dosadašnjoj implementaciji Inicijative provedena je analiza o stanju ljudskih prava u privrednom sektoru u BiH, izrađena Metodologija za izradu Povelje o ljudskim pravima u privrednom sektoru u BiH kao i sama Povelja koju su potpisali više od 80 kompanija u BiH, te poslodavačka i druga udruženja. Također, pokrenut je prvi servis za razvijanje korporativnog volontiranja u BiH, www.volontiraj.ba i napravljen dokument Okvirne smjernice BiH za implementaciju UNGP-a 2021.-2025.

“U doba globalne međuzavisnosti, društveno odgovorno poslovanje je sve važnije, a odgovoran odnos prema poslovanju znači i održiviji ekonomski razvoj. Veoma smo ponosni na ovaj projekat. Imamo odlične rezultate koji će, sigurna sam, pomoći nadležnim institucijama da primjene osnovna načela u poštivanju ljudskih prava u poslovanju”, kazala je program menadžerica Delegacije EU u BiH Ajša Adrović-Bešlagić na sastanku održanom 27. aprila 2021. godine kada su i predstavljene “Okvirne smjernice za implementaciju Vodećih načela o poslovanju i ljudskim pravima UN-a”.

Voditeljica programa ispred KULT-a Mirela Geko naglasila je da ove smjernice pokazuju spremnost BiH da unaprijedi zaštitu ljudskih prava u poslovanju, a kroz sam dokument će pojačati zalaganje nadležnih institucija za poštivanje ljudskih prava u poslovanju.

“Prilikom izrade Okvirnih smjernica, konsultovan je i Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH i Zakon o zabrani diskriminacije u BiH te se posebna pažnja posvetila rodnoj ravnopravnosti. Mnoge institucije, među kojima je i pravna sekcije Delegacije EU u BiH, su dale svoje komentare koje su uvrštene u konačnu verziju Okvirnih smjernica i na taj način poboljšale ovaj dokument. Od svih relevantnih institucija smo dobili pozitivno mišljenje. Ovaj dokument sadrži set smjernica za države, privredni sektor i sve one kojima su narušena ljudska prava u poslovanju, s ciljem sprječavanja, adresiranja i dostupnosti pravnog lijeka za oštećene u toku poslovnih operacija”, istakla je Geko.

Naredni koraci u implementaciji projekta su slanje inicijative prema Uredu za zakonodavstvo BiH, organizacija sastanaka sa predstavnicima vlasti u BiH na kojima bi se predstavio ovaj dokument i u konačnici slanje inicijative Vijeću ministara BiH na usvajanje.

“Ovo je dobar institucionalni okvir za jačanje vladavine prava u BiH, a što je bitno za snaženje integracija i približavanje članstvu EU. Imamo prilično solidan pravni okvir za poštivanje prava, međutim problem je implementacija. Neophodno je sinergijsko djelovanje svih institucija na implementaciji ovih smjernica”, kazao je sekretar Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica FBiH Esad Ivojević.

Na sastanku je istaknuto da su ovo okvirne smjernice, te da se one, i kada se usvoje, mogu prilagođavati u skladu sa promjenom zakonske regulative i na taj način unapređivati.

Sekretar Udruženja poslodavaca FBiH Mersiha Jusić pozvala je predstavnike institucija da u okviru svoje nadležnosti učine napore kako bi se ovaj dokument usvojio i implementirao, te napomenula da će Smjernice poslužiti i za donošenje nekih drugih zakona.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta FBiH, Ministarstva civilnih poslova, Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, Ureda Vlade USK, Privredne komore FBiH, Saveza samostalnih sindikata BiH, Agencije za ravnopravnost spolova BiH, Delegacije Europske unije u BiH, Udruženja poslodavaca FBiH, Unije udruženja poslodavaca RS i Udruženja poslodavaca Brčko Distrikta.

Projekat „Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru“ implementira Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Udruženjem poslodavaca FBiH, a uz finansijsku podršku Europske unije.

Za više informacija o Projektu, molim vas kontaktirajte voditeljicu programa Mirelu Geko putem maila mirela.geko@kultbih.org ili na broj telefona 033 778 770.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.