Kultura

NUBBiH

Izložba dokumenata Poljičke republike kolekcionara Aleksandra Poljanića

26/10/2021
Foto: Fena

Posjetioci su informirani o osnovnim detaljima vezanim za kolekcionara Aleksandra Poljanića, način na koji je biblioteka došla u posjed tih dokumenata i Poljičkoj republici i dokumenatima nastalim na ovim prostorima, hrvatsko ćiriličnim ispravama iz novovjekovnoga perioda, a NUBBIH ih ima ukupno 293

U Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine (NUBBiH) upriličena je izložba a publici su prezentirani originalni dokumenti, isprave Poljičke republike, obrađeni u publikaciji koja je rezultat Projekta Čuvanje, zaštita i prezentacija dokumenata iz Arhiva Poljičke republike pisanih bosančicom.

Posjetioci su informirani o osnovnim detaljima vezanim za kolekcionara Aleksandra Poljanića, način na koji je biblioteka došla u posjed tih dokumenata i Poljičkoj republici i dokumenatima nastalim na ovim prostorima, hrvatsko ćiriličnim ispravama iz novovjekovnoga perioda, a NUBBIH ih ima ukupno 293.

Isprave te zbirke bile su u vlasništvu Aleksandra Poljanića (1884–1948), nekadašnjeg dugogodišnjeg direktora Zemaljske banke za Bosnu i Hercegovinu i znamenitoga kolekcionara. Aleksandar Poljanić rođen je 1884. godine u Gradačcu, gdje je završio osnovnu školu, a realnu gimnaziju u Zagrebu. U Beču je studirao na Trgovačkoj akademiji kao stipendist bosanskohercegovačke Zemaljske vlade, a studirao je i na zagrebačkom Mudroslovnom fakultetu. Nakon studija vratio se u Bosnu, gdje je godinama radio kao direktor Zemaljske banke za BiH. Sakupljanjem kulturnoga blaga počeo se baviti rano, a za sakupljački interes sarajevskog bankara pročulo se nadaleko.

Najveći broj dokumenata navedene zbirke čine kupoprodajni ugovori, ali i založnice, oporuke (testamenti), darovnice, naredbe, odluke, razni ugovori o podjeli imovine, posudbi, zamjeni, kao i knjižice računa. Većina dokumenata pisana je na papiru, dok ih je nekoliko sadržano na pergamentu. Najstariji dokument iz Poljanićeve kolekcije, je kupoprodajni ugovor (Ms 959) sačinjen 22. februara 1507. godine u Dubravama i isprava (Ms 960) koja datira 10. maja 1522. godine nastala u Gati.

– Znatan broj tih dokumenata dosad nije prezentiran niti objavljivan, a potreba za predočavanjem naučnoj zajednici ali i široj javnosti, javlja se već odavno – navodi se.

Publikacija Poljičke isprave 1 – Iz Zbirke Alaksandra Poljanića promovirana je u Nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Bosne i Hercegovine. Osim direktora NUBBIH Ismeta Ovčine, promotori su bili viši znanstveni saradnik iz Staroslavenskog instituta u Zagrebu Ivan Botica, prof. dr. Emir Filipović sa Odsjeka za historiju Filozofskog fakulteta UNSA i priređivač publikacije doc. dr. Mehmed Kardaš sa Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta UNSA.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.