SHOWbuzz

CISAC usvojio rezoluciju zbog kršenja autorskih prava u BiH

05/04/2018

Na zasjedanju Evropskog komiteta CISAC-a u Beogradu, usvojena Rezolucija u pogledu kršenja autorskih prava od javnih servisa u Bosni i Hercegovini.

Inicijativu za donošenje ove rezolucije Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca (AMUS) pokrenula je krajem 2017. godine, zbog kontinuiranog i upornog odbijanja javnih servisa u BiH da pristupe zaključenju ugovora i poštuju autorske obaveze u pogledu korištenja zaštićenih autorskih muzičkih djela u okviru svog radio i tv programa.

Cilj donošenja rezlucije je rješavanja pitanja neovlaštenog i nesavjesnog djelovanja javnih servisa u BiH (Radio-televizija Bosne i Hercegovine – BHRT, Radio-televizija Federacije Bosne i Hercegovine – RTV FBiH i Radio-televizija Republike Srpske – RTRS) u pogledu poštivanja autorskih muzičkih prava.

Ovom rezolucijom CISAC-a, čija je misija zaštita i odbrana moralnih i ekonomskih interesa više od četiri miliona stvaralaca širom svijeta, poziva prvenstveno javne servise u BiH da prepoznaju AMUS kao legitimnog ključnog partnera i da poštuju svoje zakonske obaveze u skladu s nacionalnim zakonodavstvom o autorskim pravima i međunarodnim ugovorima čija je potpisnica Bosna i Hercegovina, saopćeno je iz AMUS-a.

CISAC također poziva sve relevantne javne organe i tijela u Bosni i Hercegovini da pruže svu pomoć AMUS-u u pravilnom sprovođenju Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, te dovedu  javne emitere za pregovarački stol kako bi osigurali odgovarajuće naknade za autore muzičkih djela čija su djela korištena u proteklom periodu od javnih servisa ali i za svaku buduću upotrebu autorskih muzičkih djela u njihovim programima.

CISAC je iskazao podršku za sve pravne postupke i radnje koje je AMUS pokrenuo protiv njih kako bi se spriječilo dalje kršenje autorskih prava i osigurala retroaktivna pravična naknada za korištena muzička djela zaštićena autorskim pravima, očekujući također da sudovi u Bosni i Hercegovini djeluju u skladu s najvišim pravnim standardima rješavajući pravično i brzo pravne postupke u skladu s važećim zakonskim normama.

Na ovaj u AMUS-u se nadaju da će se ukazati na ozbiljnost trenutne situacije u pogledu opšteg poštivanja autorskih muzičkih prava u BiH i plaćanja za upotrebu autorskih djela svih korisnika.

Zasjedanju Evropskog komiteta CISAC-a u Beogradu prisustvuju predsjednik Upravnog odbora  AMUS-a Davor Sučić, članovi Upravnog odbora Enver Šadinlija i Amir Šehić, generalna direktorica Stručne službe AMUS-a  Lejla Trnčić, direktor sektora za pravne i opšte poslove Sejad Sabljica i Haris Hasić, navodi se u saopćenju.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.