Fudbal

"milionski nedovršen posao"

Šta smo pitali Begića, Džemidžića, “Pejkom” i “Sport United”

13/03/2020

Odgovore smo tražili i od dvije kompanije koje se pojavljuju kao izvođači u ovom projektu, Pejkom d.o.o. Beograd i "Sport United" Sarajevo, no ni njiove odgovore nismo uspjeli dobiti

Tokom rada na temi vezanoj za Projekat “Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa/fudbala kroz širu društvenu zajednicu”, tražili smo odgovore od predstavnika NSBiH, Adnana Džemidžić, generalnog sekretera NSBiH i prvog čovjeka Komisije za izbor najpovoljnijeg dobavljača vještačke trave u tom projektu, zatim Elvedina Begića, prvog čovjeka NSBiH, čiji potpis stoji na konačnoj odluci o izboru najpovoljnijeg dobavljača.

Odgovore smo tražili i od dvije kompanije koje se pojavljuju kao izvođači u ovom projektu, Pejkom d.o.o. Beograd i “Sport United” Sarajevo, no ni njiove odgovore nismo uspjeli dobiti.

Ovim putem javno objavljujemo sva pitanja koja smo postavili involviranim u projekt težak 7.000.000 KM za koji je rok realizacije davno prošao (19. 11. 2019.), a do sada su izgrađena tek dva terena s vještačkom travom.

– Pitanja za gospodina Adnana Džemidžića, generalnog sekretara N/FSBiH

Poštovani,

Obrađujemo temu vezanu za projekat “Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa/fudbala kroz širu društvenu zajednicu”, s obzirom da je NSBiH idejni tvorac i realizator spomenutog projekta, imamo nekoliko pitanja vezanih za isti.

S obzirom da se radi o projektu koji se finansira novcem UEFA, ali i velikim dijelom budžetskim sredstvima, odnosno novcem bh. poreskih obaveznika, nadamo se da ćete naći vremena i razumjevanja da odgovorite na naša pitanja.

Prije svega kako bi razjasnili određene sumnje u nezakonite radnje koje se vežu za ovaj projekat.

1. Je li tačna informacija da je na Sudu BiH Tužba protiv NSBiH vezana za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku i ugradnju vještačke trave u ovom projektu?

2. Prema tenderskoj dokumentaciji, rok za realizaciju ovog projekta bio je 19. novembar 2019. Prema našim informacijama do sada su izgrađena tek dva od 15 planiranih terena s vještačkom travom. Je li to tačno? I zašto je tolio probijen rok za realizaciju projekta?

3. Da li je tačno da je Komisija NSBiH za izbor najpovoljnijeg dobavljača, na čijem ste čelu bili, prvobitno eliminisala kompaniju “Mavas d.o.o” iz Mrkonjića Grada samo zbog navodnog neplaćanja doprinosa za PIO i zdravstveno osiguranje?

4. U posjedu smo žalbe Mavas d.o.o, kako i Odluke koju je potpisao predsjednik NSBiH Elvedin Begić 11. 03. 2019 kojom se ta žalba usvaja kao valjana. Da li je nakon ove Odluke Komisija ponovo analizirala ponudu Mavas.d.o.o i potom pronašla novi nedostatak u ponudi Mavasa, koji u prvobitnoj odluci o izboru najpovoljnijeg dobavljača nije utvrđen, ni spomenut?

5. Koja je bila uloga gospodina Nihada Hodžića u cijelom projektu i ko su pored vas bili članovi Komisije NSBiH za izbog najpovoljnijeg dobavljača?

6. Da li se na tenderu prilikom izbora najpovoljnijeg ponuđača zahtjevala garancija u konvertibilnim markama (KM)? I, da li je kompanija kojoj je dodijeljen tender garanciju dostavila u KM-ovim ili nekoj drugoj valuti?

7. Da li je tačno da ste odbili zahtjev firme Mavas.d.o. za uvid u tendersku dokumentaciju svih ponuđača? Zašto niste dozvolili taj uvid ako je ponuda kompanije pobjednice na tenderu Pejkom d.o.o bila valjana kako ste zvaničnim aktima potvrdili?

8. Da li je Izvršnom odboru NSBiH, prije konačne odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, dostavljen na uvid dokument upućen od pravnog zastupnika Mavas d.o.o, u kojem se upozorava na tužbu u slučaju da Komisija, prema njihovoj tvrdnji, istraje u namjeri da Mavas d.o.o nezakonito eliminiše iz postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača?

9. Da li je NSBiH tražio garanciju na kvalitet postavljenog travnjaka i izvedene radove? I, ako jeste, koliko ta garancija traje? I da je li umjetna trava koju izvođač ugrađuje u ovom projektu porijeklom iz Kine?

10. Da li su na dva instalirana nogometna terena s vještačkom travom (Hadžići i Žepče) već vršene intervencije izvođača zbog problema koji su se pojavili s travnjakom vrlo brzo nakon završetka ugradnje?

11. Da li ste obavijestili UEFA-ina nadležna tijela o bilo kakvim problemima vezanim za ovaj projekat, kako se to izričito zahtijeva u dokumentu “UEFA HatTrick IV regulations”? I da li je UEFA-a upoznata s tužbom koju je pokrenula firma Mavas? Ili možda Savez nije bio dužan upoznati nadležne u UEFA-i o toj tužbi?

16. Da li je NSBiH bio dužan poštovati UEFA-ine akte u ovom projektu, posebno one iz “UEFA HatTrick IV regulations”?

12. Da li je kompaniji Pejkom d.o.o isplaćen novac za ovaj projekat ili možda određeni dio novca? Ako jeste, možete li nam dati informaciju o kojem se iznosu radi?

13. Da li je projekta “Razvoj infrastrukture omladinskog nogometa/fudbala kroz širu društvenu zajednicu” vezan za HetTrick Program IV?

14. Da li su sa oficijelne stranice NSBiH uklanjane informacije vezane za ovaj projekat?

15. Kakva je uloga kompanije Sport United u ovom projektu projektu i da li su na račun Sport Uniteda uplaćivana bilo kakva sredstva u ovom projektu?

17. Da li su lokalne zajednice, čije su aplikacije odobrene, uplaćivale novac direktno na račun NSBiH?

18. Koliko je lokalnih zajednica izvršilo svoje finansijske obaveze kada je u pitanju ovaj projekat?

19.Je li od strane odabranog izvođača radova, firme Pejkom iz Beograda bilo zahtjeva da se promjeni proizvođač od kojeg je kupovana vještačka trava i da se na preostalim terenima ugradi vještačka trava firme iz Srbije?

20. Je li nabavku i transport gumenog granulata i kvarcnog pijeska plaćao Nogometni savez BiH novcem koje su na račun Saveza uplaćivale lokalne zajednice? I da li su po tom osnovu lokalne zajednice bile dužne osigurati 70.000 KM?

21.Jeste prije otvaranja ponuda znali odakle će se dobavljati gumeni granulat i kvarcni pijesak za ovaj projekat? I da li je tačno da se gumeni granulat za ovaj projekat nabavlja u Srbiji, odnosno u firmi Eco Recycling, a kvarcni pijesak u Tuzli?

22. Košta li zaista nabavka i transport gumenog granulata i kvarcnog pijeska po jednom terenu 70.000 KM?

– Pitanja za gospodina Elvedina Begića, predsjednika N/FSBiH

1.Da li je Izvršni odbor NSBiH prilikom odabira lokalnih zajednica za ovaj projekat tražio bilo kakve garancije od lokalnih zajednica koje su aplicirale da će ispuniti sve preuzete obaveze u ovom projektu?

2.Da li je za veliku većinu odobrenih aplikacija za učešće u ovom projektu bila odlučujuća činjenica da iz tih sredina dolaze članovi Izvršnog odbora NSBiH?

3.Da li ste Vi kao i članovi Izvršnog odbora NSBiH upoznati sa svim činjenicama prije donošenja konačne Odluke o izboru najpovoljnijeg dobavljača vještačke trave?

4.Je li Komisija koja je vodila tendersku proceduru članovima Izvršnog odbora dostavila bilo kakvo objašnjenja vezano za činjenicu da je kompanija Mavas eliminisana drugi put na tenderu zbog nedostatka koji prilikom prve eliminacije nije ni utvrđen, ni spomenut?

5.Je li Izvršni odbor NSBiH, prije donošenje konačne odluke, upoznat s upozorenjem koje je uputila kompanija Mavas preko svog pravnog zastupnika, a u kojem se iznose sumnje u nezakonit pokušaj eliminacije te kompanije iz tenederske procedure?

– Pitanja za predstavnike kompanije “Pejkom” d.o.o. Beograd

1.Zašto projekat nije realiziran u roku koji je naveden prilikom raspisivanja tendera?

2.Kakva je uloga kompanije Sport United iz Sarajeva u pomenutom projektu, s obzirom da iz te kompanije tvrde da je FSBiH njima “ukazao povjerenje” za realizaciju ovog projekta?

3.Je li Vaša kompanija bila na bilo koji način uključena u nabavku gumenog granulata i kvarcnog pijeska za potrebe projekta?

4.Da li ste naknadno sa FSBiH potpisivali ikakav dokument o prolongiranju krajnjeg roka za realizaciju projekta?

5.Da li ste od FSBiH tražili da promijenite prvobitnog proizvođača i da vještačku travu nabavite od proizvođača iz Srbije?

– Pitanja za predstavnike kompanije “Sport United” Sarajevo

1. Kakva je uloga kompanije Sport United u ovom projektu?

2.Je li Vaša kompanija na bilo koji način uključena u nabavku gumenog granulata i kvarcnog pijeska za potrebe ovog projekta?

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.