Bosco Ntaganda

  • Međunarodni krivični sud

    “Terminator” iz Konga osuđen na 30 godina zatvora

    Advokati koji su zastupali žrtve zločina u Kongu zatražili su doživotnu robiju za Ntagandu