Tag

federacija bih

Zbog nerada službenika, penzioneri čekaju pet mjeseci na prvu penziju

FEDERALNI ZAVOD PIO/MIO

Zbog nerada službenika, penzioneri čekaju pet mjeseci na prvu penziju

Novi penzioneri čekaju i do pet mjeseci na rješenje o penzionisanju, a ovu problematiku prepoznali su i u Uredu za reviziju Federacije BiH. Revizori su utvrdili i da je radno vrijeme u Federalnom zavodu PIO/MIO 37,5 sati sedmično i smatraju da je to neprimjereno jer svoje obaveze i zadatke ne završavaju u zadanim rokovima

federacija bih