Tag

hidroelektrana

Kome svijetli Ulog: Neretva ili novac, višegodišnja neizvjesnost

Izgradnja hidroeletrane

Kome svijetli Ulog: Neretva ili novac, višegodišnja neizvjesnost

Vlada Republike Srpske više puta je amnestirala probijanje rokova za izgradnju. Investitor EFT Group je nastavio sa dodatnim ispitivanjima tla, te dobio od Vlade Republike Srpske obnovljene dozvole 2018. godine pri čemu su napravljeni aneksi prvobitnog koncesijskog ugovora, a koncesijski rok je produžen sa 30 na 50 godina

hidroelektrana