Tag

Ivana Karapandžić

Ispunjeni svi uslovi za izručenje Sanjina Sefića pravosuđu BiH

Ispunjeni svi uslovi za izručenje Sanjina Sefića pravosuđu BiH

Viši sud u Novom Sadu, u vanpretresnom krivičnom vijeću, sastavljenom od troje sudija toga suda, u postupku izručenja osumnjičenog Sanjina Sefića, rješavajući po molbi za izručenje Bosni i Hercegovini, na sJednici vijeća donio je rješenje kojim je utvrdio da su ispunjene zakonske pretpostavke za izručenje Bosni i Hercegovini osumnjičenog Sefića radi vođenja krivičnog postupka pred […]

Ivana Karapandžić