Kraljevina Enklava

  • “Kraljević Marko”: Dođe mi da nekog propustim kroz šake

    Parcela od 93 kvadratna metra na kojoj je poljski turist Kamil Wrona nedavno proglasio Kraljevinu Enklavu, a sebe odredio za kralja, ima...