Tag

mržnja

Kako se kažnjava mržnja u Bosni i Hercegovini?

BIRN BiH Data

Kako se kažnjava mržnja u Bosni i Hercegovini?

Istraživanje Blakanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) na osnovu prvostepenih i drugostepenih presuda za djela učinjena iz mržnje i presuda s kvalifikacijom “izazivanje nacionalne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti” pokazuje da, i kada dođe do optužnica, presude su najčešće uslovne, niže od godinu dana ili oslobađajuće

mržnja