Tag

OESS

Iguman Danilo: Na multireligijskoj saradnji trebamo mnogo više raditi

oess

Iguman Danilo: Na multireligijskoj saradnji trebamo mnogo više raditi

Šef Ureda OSCE BiH u Mostaru Ioannis Piliouris izjavio je tom prilikom kako večerašnja predstava baca svjetlo na pitanje komunikacije kao ključno u modernom svijetu, podstičući na razmišljanje o strašnim posljedicama do kojih dolazi usljed izostanka dijaloga, što često dovodi i do sukoba

OESS