Java programski jezik online – na našem jeziku

Startup iz Bosne i Hercegovine tačnije iz Sarajeva, Bookvar.co, objavio je kurs Java programskog jezika na našem jeziku, sa predavačem Erminom Kreponicem, koji je do sada educirao vise od 200.000 studenata na Udemy platformi!

Kurs je koncipiran na takav način da polaznici počinju sa osnovama programiranja u Javi, te postepeno napreduju ka naprednijim konceptima programiranja u Javi. Kurs je podijeljen na deset poglavlja pri čemu svako poglavlje detaljno obrađuje određenu temu. Nakon svakog poglavlja slijedi kviz koji se sastoji od jednog ili vise zadataka koji služe kao provjera znanja stećenog u tom poglavlju. Na taj način polaznici su u mogućnosti testirati svoje sposobnosti te pratiti svoj napredak kroz kurs.

Posljednje poglavlje ovog kursa objedinjuje sve koncepte iz prethodnih poglavlja. U tom poglavlju, polaznici će naučiti kako napraviti jedan kompletan program koristeći znanje koje su perthodno stekli. Nakon ovog kursa, polaznici će biti u mogućnosti da pišu vlastite programe u Javi, čitaju Java kod sa razumijevanjem, ten a taj način nastave svoju karijeru kao Java programeri.

122 lekcije, više od 20 sati video materijala, te zadaci za provjeru znanja, po akcijskoj cijeni od 20$!

PODIJELI