Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Koliko imate zaista pravih prijatelja na Facebooku?

facebook

Istraživači su utvrdili s koliko ljudi je prosječni korisnik Facebooka zaista blizak prijatelj na toj mreži.

Robin Dunbar, antropolog i evolucijski psiholog sa univerzitetu u Oxfordu, prethodno je zaključio da čovjekov mentalni kapacitet dozvoljava da održava društveni kontakt i odnos s otprilike 150 ljudi. Dunbar i njegov tim istraživača anketirali su preko 3.300 ljudi u sklopu studije kojom su htjeli utvrditi omogućava li internet održavanje funkcionalnih odnosa s više od 150 ljudi.

Istraživanjem je otkriveno da prosječni muški korisnik Facebooka ima 145 prijatelja, a ženski 166. To znači da prosječni korisnik nezavisno o spolu ima 155 prijatelja, odnosno blizu brojke kojom Dunbar barata kada govorimo o broju ljudi s kojima možemo održavati društveni kontakt.

“Podaci sugerišu da ograničenja koja limitiraju broj prijatelja koje možemo imati u svakodnevnom offline svijetu korespondira s brojem koji možemo imati online. Sugerišem to jer prijateljstva na kraju krajeva zahtijevaju interakciju licem u lice ako ih se želi održati kroz dugi period vremena.”

Sudionici ankete rekli su da smatraju samo 28 posto svojih Facebook prijatelja svojim istinskim prijateljima i rekli su da bi se obratili samo četvorici prijatelja u nevolji. Rezultati istraživanja impliciraju da se prava prijateljstva ne mogu održavati isključivo online interakcijom.

“Društveni mediji sigurno pomažu pri usporavanju propadanja u kvaliteti odnosa koji bi se neminovno dogodio kada se više ne bismo mogli sa svojim prijateljima vidjeti licem u lice. No, niti jedna količina društvenih medija ne može spriječiti transformaciju prijatelja u poznanika ako se ne vidite s njim licem u lice s vremena na vrijeme. Ima nešto mjerodavno u interakcijama licem u lice što je važno za održavanje prijateljstava”, zaključio je Dunbar.