BiH

Evropska konvencija

Mulahalilović o imovini BiH u Hrvatskoj: Hitno pokrenuti vanparnične postupke

05/12/2018

U posljednjem slučaju "Hamidović protiv Bosne i Hercegovine" utvrđeno je da je Bosna i Hercegovine povrijedila član 9 Evropske konvencije

Ugledni brčanski advokat Osman Mulahalilović smatra da je neophodno hitno pokrenuti vanparnične postupke u slučajevima imovine Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj.

On je u razgovoru za Anadolu Agency (AA) podsjetio da je Hrvatska članica Vijeća Evrope te da je dužna primjenjivati Evropsku konvenciju o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Evropska konvencija je dio pravnog sistema Hrvatske, kojom se garantira pravo na mirno uživanje imovine svakoj pravnoj i fizičkoj osobi.

“Smatram da bi svi zemljišno-knjižni vlasnici, njihovi pravni sljedbenici ili oni koji polažu pravo na nekretnine u Republici Hrvatskoj, kao što su odmarališta, hoteli, kuće i slično, koje Hrvatska namjerava dati u zakup na 30 godina, morali hitno pokrenuti, po hrvatskim zakonima, vanparnične postupke obezbjeđenja dokaza pred mjesno i stvarno nadležnim sudovima u Hrvatskoj”, naveo je Mulahalilović.

On je naglasio da je to jednostavan i kratak postupak u kojem se vrši popis i procjena nekretnina od strane vještaka građevinske struke, te se sačinjavaju foto i video materijali tih objekata.

“Taj postupak obezbjeđivanja dokaza će im služiti u budućim postupcima po tzv. vlasničkim tužbama ili tužbama za reparaciju, odnosno odštetu”, istakao je ovaj advokat.

On smatra da će Hrvatska u tim budućim postupcima sve sporove izgubiti, ili pred domaćim sudovima u toj zemlji, ili po ustavnoj tužbi pred Ustavnim sudom Hrvatske, ili pred Evropskim sudom u Strasbourgu (Strazburu).

Mulahalilović svoje mišljenje temelji i na iskustvu koje ima u slučajevima u kojima je korištena Evropska konvencija.

Posljednji slučaj

U posljednjem slučaju “Hamidović protiv Bosne i Hercegovine” utvrđeno je da je Bosna i Hercegovine povrijedila član 9 Evropske konvencije.

“Ne radi se o istom slučaju, ali se radi o primjeni Evropske konvencije”, kazao je on.

Sabor Republike Hrvatske je 18. maja ove godine usvojio Zakon o upravljanju državnom imovinom Hrvatske koji, između ostalog, daje mogućnost hrvatskim vlastima da imovinu Bosne i Hercegovine na osnovu ugovora o koncesiji, mogu davati na upravljanje trećim licima na period do 30 godina.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.