BiH

Sesija "Kruga 99"

Akteri za ustavne promjene u BiH domaći donosioci odluka

14/02/2021

Jedan od uvodničara Muhamed Mujakić sa Pravnog instituta u BiH je podsjetio na trenutno stanje, napomenuvši da BiH ima važeći Ustav BiH koji je Aneks 4 i dio je Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH

Predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca „Krug 99“ Adil Kulenović danas je tokom sesije o temi „Inicijative i ideje za ustavne promjene“, kazao da „Krug 99“ stoji na pozicijama da do promjena Ustava BiH, u momentu kada do njih bude moguće da dođe, može doći samo u onoj mjeri i ukoliko budu u potpunosti zadovoljeni ciljevi slobode svakog građanina, svakog državljanina BiH, bez obzira na njegova sva identiteska pitanja, bila ona etnička, religijska, obrazovna…

– Naš cilj danas nije da utvrđujemo definitivne stavove, nego da sagledamo koje su sve inicijative i ideje za moguće ustavne promjene, kako bi se u skladu s tim mogli tokom ove godine vratiti toj temi u smislu konkretnih naših stavova i mišljenja, pa i rješenja za eventualne ustavne promjene – naveo je Kulenović.

Jedan od uvodničara Muhamed Mujakić sa Pravnog instituta u BiH je podsjetio na trenutno stanje, napomenuvši da BiH ima važeći Ustav BiH koji je Aneks 4 i dio je Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Po njegovim riječima, akteri za inicijative ustavnih promjena u BiH i za konkretno izmjene i dopune će biti svakako domaći donosioci odluka.

Ali, napominje Mujakić, pošto ne postoji konsenzus u vezi s tim, neophodno je da se uključe i međunarodni akteri, prije svega Sjedinjene Američke Države i Evropska unija.

– Što se tiče same vizije kako da se ide ka ustavnim rješenjima, imamo veoma suprotstavljena stanovišta političkih, ali i nacionalnih elita u BiH – kazao je Mujakić.

Podsjetio je da je postojalo više inicijativa i ideja za promjene Ustava BiH, kao što su „aprilski paket“, butmirski razgovori, prudski dogovori itd.

Mujakić je mišljenja da je vrijeme da se ponovo političke elite, prije svega domaće političke elite, počnu dogovarati, pregovarati, uz međunarodnu pomoć “da te elite nađu najbolja rješenja za sve i građane i narode u BiH, a kako bi postali dio Evropske unije”.

Jedan od uvodničara bio je i prof.dr. Aleksandar Knežević koji je kazao da „ono što je ultimativno za donošenje novog Ustava je da mora biti najmanje jedan nivo vlasti manje i da mora postojati državna vlada sa punim kompetencijama“.

Po njegovim riječima, svaki ustav koji se ne bi na tome zasnivao, ne bi bio dovoljan.

On smatra da donošenje novog Ustava podrazumijeva poznavanje dejtonskog Ustava, pretpostavlja vladavinu znanja, vladavinu prava i kulturu demokratije.

Također je mišljenja da političke stranke treba više pažnje da obrate na socijalnu, a manje na etničku podjelu građana.

– Što se tiče međunarodne zajednice, mi moramo napraviti front, koaliciju organizacija, ljudi uključujući i političare koji žele drugačiji novi Ustav. Samo će nam u tom slučaju pomoći međunarodna zajednica – kazao je Knežević.

Uvodničar Husnija Sejdinović iz Udruženja građana „Za tebe BiH“ je napomenuo da je po pitanju Ustava BiH i njegovih promjena, „Krug 99“ u nekoliko navrata „dodirivao tu temu“, te da će se današnjom sesijom, izgleda, ući u fazu gdje će biti više konkretnog rada na ustavnim promjenama.

– Mi se za ovu sesiju iz Udruženja „Za tebe BiH“ pridružujemo konkretnim projektom za rad na novom Ustavu, ne samo za priču, nego za rad na novom Ustavu. Taj projekat kreće u fazu i naučnog dijaloga – naveo je on.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.