BiH

potpisan memorandum

Aktivnosti Saveza SUMERO od sada kroz partnerstvo sa USAID/INSPIRE

27/10/2021

Preko 30 članica u okviru Saveza SUMERO djeluju na lokalnim nivoima na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta, a u rad su uključene i tri organizacije iz Republike Srpske

Svečanim potpisom trogodišnjeg memoranduma o razumijevanju i ugovora o saradnji definiran je početak saradnje Programa podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE i Saveza organizacija za podršku osobama s intelektualnim teškoćama FBiH, SUMERO.

U naredne tri godine Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) će kroz program INSPIRE nastaviti podržavati rad Saveza SUMERO s namjerom da unaprijedi poštivanje ljudskih prava marginaliziranih skupina društva.

„USAID se snažno zalaže za poštivanje ljudskih prava, naročito marginaliziranih osoba. Stoga smatra da osobe s invaliditetom imaju pravo na human i njima prilagođen život, koji se ne može adekvatno postići u institucijama za zbrinjavanje osoba s invaliditetom. Smatramo da je stanovanje u manjim, prilagođenim životnim zajednicama po mnogo čemu bolje rješenje i za osobe, a povoljnije za vlast koja njihovo zbrinjavanje finansira“, istakao je Jasmin Bešić, direktor programa USAID/INSPIRE.

Savez organizacija za podršku osoba sa intelektualnim teškoćama Federacije Bosne i Hercegovine – SUMERO je nevladina i neprofitna organizacija, koja kroz rad od 2000. godine doprinosi unapređenju zaštite ljudskih prava i zaštiti interesa osoba s intelektualnim teškoćama.

„Prije svega zahvaljujem se dragim prijateljima iz USAID/INSPIRE-a i predstavnicima medija koji su danas ovdje i koji kontinuirano podržavaju proces deinstitucionalizacije. U ovom procesu diskriminacija osoba sa intelektualnim teškoćama je jako izražena i linija između saveznika i drugih komponenata je jako dobro vidljiva. Veliki broj osoba smješten je u institucijama zatvorenog i poluzatvorenog tipa, veliki broj lokalnih zajednica još uvijek čeka da se nešto desi. Mi ćemo pokušati inicirati u lokalnim zajednicama da proces deinstitucionalizacije napokon zaživi. Jako nam je drago i počastvovani smo da je saradnja sa USAID-om kontinuiran proces, gdje je SUMERO izrastao u jednu od najvećih organizacija u BiH kad se govori o pravima osoba sa intelektualnim teškoćama, gdje zajedno sa saveznicima možemo uticati na poboljšanje statusa ove populacije. Znamo da su mnoga zakonska rješenja još uvijek nedorečena, loše primjenjena ili ih čak nema, a zajedno sa partnerima i medijima radit ćemo na širenju palete usluga na području čitave Bosne i Hercegovine“, rekao je Haris Haverić, direktor Saveza SUMERO.

Preko 30 članica u okviru Saveza SUMERO djeluju na lokalnim nivoima na području Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta, a u rad su uključene i tri organizacije iz Republike Srpske.

Osnaživanjem i rehabilitacijom osoba sa invaliditetom u BiH, podrškom kroz reforme sistema poslovne sposobnosti, podrškom u svakodnevnom životu u lokalnoj zajednici, te prevencijom institucionalizacije osoba sa intelektualnim teškoćama, Savez SUMERO bavi se pitanjima prava osoba sa intelektualnim teškoćama u BiH, te omogućava uvjete u kojima je omogućen samostalni život uz adekvatnu podršku.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.