BiH

Skupština KS

Aleksandra Nikolić nova ministrica za nauku, visoko obrazovanju i mlade KS

22/10/2021

Doktorsku disertaciju odbranila je 2008. godine i time stekla naučni stepen doktora poljoprivrednih nauka

Skupština Kantona Sarajevo donijela je danas Odluku o potvrđivanju imenovanja Aleksandre Nikolić na funkciju ministrice za nauku, visokog obrazovanje i mladih Kantona Sarajevo.

Nakon što je u julu ove godine na ovu funkciju ostavku podnijela ministrica Melika Husić- Mehmedović, a koju je u septembru mjesecu prihvatila i Skupština KS, ova funkcija u Vladi Kantona Sarajevo ostala je upražnjena.

U svom uvodnom izlaganju, premijer KS Edin Forto je istakao da su pred novom ministricom i resornim ministarstvom veliki izazovi i mnogo posla. Među njima su svakako donošenje novog zakona o visokom obrazovanju, obezbjeđenje većih sredstava za nauku, kao i nastavak procesa pravne integracije Univerziteta u Sarajevu.

Nova ministrica Nikolić je rođena 1966. godine u Sarajevu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 1988. godine sa prosječnom ocjenom 9,1 zbog čega je i dobitnik nagrade za odlične rezultate studiranja “Hasan Brkić”.

Odmah nakon diplomiranja, upisuje postdiplomski studij kao stipendista Fonda za visoko obrazovanje. Nakon što je usljed agresije i rata prekinula ovaj studij, okončala ga je 1998. godine. Doktorsku disertaciju odbranila je 2008. godine i time stekla naučni stepen doktora poljoprivrednih nauka.

Na Poljoprivrednom fakultetu kao asistent počela je raditi 1989. godine. U zvanje višeg asistenta izabrana 1999. i 2003. godine, a u zvanje docenta na predmetu Upravljanja u prehrambenoj industriji izabrana je 2009. godine.

U zvanje vanrednog profesora na istom fakultetu je izabrana 2013. godine, a u zvanje redovnog profesora 2018. godine. U periodu od 2016. do 2020. godine obavljala je dužnost prorektora za međunarodnu saradnju na Univerzitetu u Sarajevu.

 

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.