BiH

Sistemske malverzacije

Analiza Ureda za borbu protiv korupcije KS: Od neprijavljivanja imovine do sumnjivih diploma

09/12/2020
Foto: D. Begović / Fokus.ba

Provjervali su i prijave imovine kod 200 nosilaca javnih funkcija u KS, a kod njih 128 utvrđen je nesrazmjer prijavljene imovine

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u KS danas je u Sarajevu predstavio obimnu analizu antikorupcijskog okruženjaa u javnom sektoru u KS. Rezultate u oblastima javnih nabavki, neprijavljivanja imovine javnih funkcionera, zatim kada je riječ o sukobu interesa, te provjeri diploma predstavio šef Ureda za borbu protiv korupcije KS Erduan Kafedžić.

Piše: A. DUČIĆ

Kafedžića i njegov ured na današnjoj prezentaciji u Sarajevu podržali su ambasadori SAD-a Eric Nelson, Velike Britanije Matthew Field, EU Johann Sattler, Holandije Reinout Voss, te šefica OSCE-a u BiH Kathleen Kavalec.

Kafedžić je izjavio da je Ured provjeravao prijave imovine kod 200 nosilaca javnih funkcija u KS te da je kod njih 128 utvrđen nesrazmjer prijavljene imovine i informacije do kojih je došao Ured. Kazao je da je utvrđeno kod pet osoba grubo kršenje zakona te će ured za borbu protiv korupcije uputiti krivične prijave Tužilaštvu KS.

Dodao je da je ured već kaznio 227 nosilaca javnih funkcija kada je riječ o ovoj oblasti.

– Ured je analizirao ukupno 59 postupaka javnih nabavki od kojih su 33 bile vrijeme perioda pandemije koronavirusa. Za samo 10 Ured nije imao primjedbe, a pet javnih nabavki već istražuju istražni organi. Kod 42 uočili smo greške u tenderskoj dokumentaciji – rekao je Kafedžić.

Govoreći o provjeri diploma u javnom sektoru on je kazao da je to veoma kompleksan posao budući da ima 29.000 zaposlenih u javnom. Naglasio je da je Ured provjeravao diplome za 1041 osobe, a za 15 je utvrđeno da nisu validne.

– Suočavamo se i sa sve većim broje sukoba interesa. Treba sistemski riješiti ovaj osjetljiv problem. Raste nam i broj prijava, a najviše je negularnosti kod zapošljavanja.

Otkrili smo i brojne nepravilnosti u ugovorima kod direktora institucija i javnih preduzeća– kazao je Kafedžić.

On je istakao kako je u KS neophodno donijeti sistemska rješenja, provodive antikorucijske propise, zatim uvesti sistema kažnjivosti ali i odgovornosti.

– Predložili smo donošenje zakona o prevenciji i borbi protiv korupcije, zakona o zabrani nepotizma, nove uredbe o podjeli sredstava neprofitnim organizacijama koje bi usppstavile transparentniju podjelu bez samovolje. Ovo je prilika da nosioci vlasti pokažu da su opredjeljeni za borbu protiv korupcije. Mi ćemo sačinjavati periodične izvještaja i tražiti procesuiranje i kažnjavanje odgovornih – poručio je Kafedžić.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.