BiH

Vlada FBiH

Aprilske boračke naknade bit će uvećane u skladu s izmjenama zakona

21/04/2022

Za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja u Budžetu FBiH za 2022. godinu osigurano je 17.000.000 KM

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, donijela četiri odluke koje se odnose na mjesečne naknade pripadnika boračkih populacija.

Ovim odlukama je omogućeno da aprilske naknade koje se isplaćuju 10. maja, budu uvećane kako je to utvrđeno nedavnim izmjenama zakona.

Kako je priopćeno iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću, jednom od odluka utvrđen je koeficijent 1 (jedan) za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, za period april – decembar 2022. godine. Također, za isti period je utvrđena i osnovica za isplatu ovih mjesečnih novčanih naknada u iznosu od 730 KM.

Za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja u Budžetu FBiH za 2022. godinu osigurano je 17.000.000 KM.

Danas su utvrđeni i koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu, te osnovica od 910 KM za određivanje visine mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji BiH za period april – decembar 2022. godine (invalidnina), za obračune i isplate mjesečnih novčanih naknada korisnika braniteljsko-invalidske zaštite u Federaciji BiH (invalidnina) za period april – decembar 2022. godine

U ovogodišnjem Budžetu FBiH je kroz tekući transfer pojedincima – za invalidnine osigurano 271.685.000 KM.

Sve četiri donesene odluke omogućavaju nastavak dosljedne primjena Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i članova njihovih porodica, Zakona o pravima branitelja i članova njihovih porodica, Zakona o budžetima u FBiH i Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH BiH za 2022. godinu.

Komentari

Autor: Fena

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.