GAVI ŽELI NOVAC ZA RASKID UGOVORA

BiH bezuspješno traži povrat 10 miliona KM za neisporučene vakcine

FOTO: H. Aljović/Fena
Ilustracija

Globalna alijansa za vakcine je obavijestila Ministarstvo civilnih poslova BiH da više ne isporučuje vakcine prema zaključenom ugovoru, te da ne žele da vrate višak uplaćenog novca bez plaćanja izlazne naknade, odnosno za raskid ugovora traže uplatu oko dva miliona maraka!

Globalna alijansa za vakcine (GAVI) – neprofitna organizacija iz Švicarske kojoj je krajem 2020. godine između ostalog iz budžeta Federacije BiH uplaćeno oko 13,6 miliona KM za nabavku 800.000 doza vakcina protiv Covida 19, do sada je isporučila tek 212.660 doza vakcina, a razliku u novcu u iznosu od 10.044.990 KM za neisporučenih 587.340 doza GAVI ne želi vratiti dok joj se za raskid ugovora ne uplati 1.174.680 USD (oko dva miliona KM)!

Sažetak je ovo ocjene iz izvještaja Ureda za reviziju FBiH za Ministarstvo zdravstva FBiH u kojem su revizori pored ostalih evidentirali i ovaj problem.

Podsjećamo, Vijeće ministara BiH potpisalo je 2020.godine ugovor s GAVI-jem na osnovu kojeg je FBiH trebalo biti isporučeno 800.000 doza vakcina protiv Covid 19.

Vijeće ministara se ušutjelo

Potpisivanju ovog Ugovora prethodilo je zaključivanje Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u vezi s nabavkom vakcina putem mehanizma za globalni pristup vakcini za sprečavanje COVID-a 19 (COVAX) koji su u septembru. 2020. godine potpisala entitetska ministarstva zdravstva, Odjel za zdravstvo Brčko distrikta BiH, kao i Ministarstvo civilnih poslova BiH koje je zaduženo za implementaciju ugovora.

Ugovor ističe u septembru ove godine, ali s obzirom na to da isporuke vakcina nije bilo u ugovorom predviđenom roku, još tokom prošle godine BiH je pokušala raskinuti ugovor i vratiti svoj novac. Međutim, GAVI hoće da naplati više od dva miliona maraka za raskid ugovora.

– U januaru 2023. godine Ministarstvo civilnih poslova BiH je dobilo obavijest od GAVI-ja da više ne isporučuje vakcine prema zaključenom ugovoru, te da ne žele da vrate višak uplaćenog novca bez plaćanja izlazne naknade – navode u izvještaju federalni revizori.

U izvještaju se pojašnjava i da je Ministarstvo civilnih poslova BiH predložilo da Vijeće ministara usvoji zaključke kojima će BiH pokrenuti jednostrani raskid ugovora zbog neizvršavanja obaveza u skladu s potpisanim Sporazumom u kojem je propisano da učesnik može raskinuti ugovor ako GAVI prestane izvršavati svoje aktivnosti ili načini značajan prekršaj ovog Ugovora koji ne uspije da ispravi u roku od 15 radnih dana od kad učesnik pošalje pismeno obavještenje GAVI-ju o tom prekršaju.

– Tražit će povrat avansno uplaćenih neiskorištenih sredstava (9.079.706 USD) u roku od 30 dana od prijema obavještenja, te ukoliko sredstva ne vrati pokrenut će arbitražni postupak. S obzirom na to da izlazne naknade nisu bile posebno dogovorene, BiH ne prihvata njihovo plaćanje kao preduslov za povrat neiskorištenih sredstava. Ministarstvo je tražilo mišljenje Federalnog pravobranilaštva i Federalnog ministarstva finansija kako bi izvijestilo Vladu FBiH koja treba da odluči o daljnjim koracima u postupanju u ime FBiH i dostavi odgovor Ministarstvu civilnih poslova BiH. Do kraja revizije nije donesen zaključak o daljem postupanju – konstatirali su revizori u izvještaju za Ministarstvo zdravstva FBiH.

Više od milion vakcina neiskorišteno

Također, krajem 2022. godine, Vlada FBiH je usvojila zaključak koji je proslijedila Ministarstvu civilnih poslova BiH, kojim je odlučila da ne prihvata Sporazum o prijevremenom raskidu Ugovora o nabavci vakcina za COVID-19 zaključen s GAVI-jem, kao ni finansijske obaveze po ovom Sporazumu, te da će u slučaju neispunjavanja ugovornih obaveza od strane GAVI-ja zaključno sa istekom važnosti Ugovora o nabavci vakcina protiv COVID-19 pokrenuti Arbitražni postupak predviđen zaključenim ugovorom.

I federalni revizori su preporučili da se u saradnji sa Pravobranilaštvom BiH trebaju poduzeti pravne radnje za prekid ugovora i povrat neiskorištenih avansno uplaćenih sredstava, u skladu sa Sporazumom o međusobnim pravima i obavezama u vezi s nabavkom vakcina putem Instrumenta za globalni pristup vakcinama protiv bolesti COVID-19 (COVAX).

S obzirom na to da je posljednja isporuka vakcina putem Covax sistema za BiH bila u augustu 2021. godine, pitanje je zbog čega BiH nije poduzela i iskoristila brže i konkretnije korake i mehanizme na povratu novca, ukoliko su ugovorom uistinu predviđene mogućnosti za ostvarivanje takvog prava nakon kršenja odredbi ugovora.

Inače, BiH je tokom pandemije korona virusa među posljednjim zemljama u regionu nabavila vakcine protiv Covid 19. Veliki broj građana je išao na vakcinaciju i u susjednu Srbiju, no kasnije se ispostavilo da je veliki broj vakcina i propao, a prije nekoliko mjeseci zvaničan podatak je bio da je u BiH takav broj vakcina premašio milion i tri stotine hiljada.