BiH isporučila Makedoniji “radikalnog selefiju”

BiH

Provodeći pojačane operativne mjere kontrole kretanja i boravka stranaca na području BiH, Služba za poslove sa strancima je 18. maja otkazala boravak i izrekla mjeru protjerivanja sa zabranom ulaska i boravka u BiH na period od 3 godine državljaninu Makedonije S.B. (rođen 1984. godine), koji je proglašen prijetnjom nacionalnoj sigurnosti BiH.

Makedonski državljanin koji se dovodi u vezu sa “radikalnim sljedbenicima selefizma” u BiH, lociran je od strane inspektora za strance na području Zenice te je u cilju osiguranja izvršenja mjere protjerivanja te ograničenja kretanja zbog prijetnje nacionalnoj sigurnosti BiH, smješten pod nadzor u Imigracioni centar.

Isti je u BiH boravio na osnovu odobrenja privremenog boravka po osnovu vanbračne zajednice sa državljankom BiH. a Služba je odmah po prikupljanju podataka o njegovim aktivnostima koje mogu narušiti sigurnost naše zemlje, istog procesuirala te se preduzimaju dalje mjere u cilju njegovog udaljenja iz BiH.

Služba za poslove sa strancima će i u narednom periodu nastaviti provoditi pojačane kontrole kretanja i boravka stranaca u BiH te svojim djelovanjem davati puni doprinos sigurnosti BiH, saopćeno je iz Službe za poslove sa strancima.