BiH neće na crnu listu MONEYVAL-a: Dom naroda usvojio izmjene Krivičnog zakona

BiH

dom naroda bih

– Nakon što su delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojili izmjene Krivičnog zakona BiH, ministar pravde BiH Josip Grubeša (HDZBiH) kazao je novinarima da je zakon usvojen dan prije zasjedanja plenarne sjednice Odbora eksperata Vijeća Evrope za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti (MONEYVAL).

Izmjene ovog zakona tako su usaglašena s preporukama Agencije za prevenciju borbe protiv korupcije (GREECO), MONEYVAL komiteta i Međunarodne radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca i financiranja terorizma (FATF).

Grubeša je podsjetio da su najvažnije izmjene napravljene kada je u pitanju krivično djelo pranja novca te je sada jasno razgraničena nadležnost državnih i entitetskih zakona te krivičnog zakona Brčko Distrikta BiH između njihovih policijskih i pravosudnih tijela.

Dodao je da ukoliko se to krivično djelo učini u jednom od dva entiteta to će i dalje biti nadležnost tog entiteta, osim ako je to krivično djelo propisano Krivičnim zakonom BiH, ocjenjujući da su ove izmjene minimum traženog, ali smatra da će to biti dovoljno.

Klub Srba Doma naroda podijeljeno je glasao jer su delegati Ognjen Tadić i Darko Babalj iz SDS-a glasali za ove izmjene dok su Sredoje Nović i Nebojša Radmanović iz SNSD-a te Dragutin Rodić (DNS) bili protiv ovog zakona.

Nović je nakon sjednice ponovio stav SNSD-a o ovom pitanju da se ne može dozvoliti prijenos nadležnosti sa entiteta na državu posebno jer zakon nije jasno propisao šta će biti za oduzetom nelegalno stečenom imovinom.

Naime, izmjenama zakona definirana je obaveza oduzimanja imovinske koristi stečene krivičnim djelom i od osoba na koje je ona prenesena, a zakonski se detaljno reguliraju i sva djela i propusti nastali tokom obavljanja funkcije službene osobe.

– Ovim se na perfidan način pokušalo Republici Srpskoj potpuno oduzeti pravo da procesuira predmete pranja novca i to de facto, ali ne i de jure – stav je Novića te je dodao da će vrijeme pokazati kako će to biti u praksi.

Njegov stav je i da oduzeta imovina treba biti dodijeljena onim nivoima vlasti gdje se imovina nalazi i procesuira (općine, kantoni, entiteti i Distrikt), a ne da ta imovina pripada budžetu BiH.

Tadić je s druge strane naglasio da je danas razriješen takozvani “Gordijev čvor” koji je ostao iz prethodnog mandata, dodajući da je državnim pravosudnim institucijama ostalo da procesuiraju samo ono što se nije desilo na teritoriji bilo kojeg entiteta.

Predsjedavajući Doma Bariša Čolak (HDZBiH) naglasio je da je zakon trebalo usvojti zbog BiH i njenih finansijskih tokova, ali i privrednih subjekata jer transakcije neće prolaziti posebne provjere što bi bio slučaj da izmjene nisu usvojene.

Čolak također tvrdi da se ne radi o prijenosu nadležnosti nego su krivična djela definirana na mnogo jasniji način nego je to do sada bio slučaj.

Izmjenama i dopunama Zakona, između ostalog, predviđene su strože kazne za krivična djela trgovine ljudima te se organizirana međunarodna trgovina ljudima propisuje kao posebno krivično djelo, a u zakon se uvodi i krivično djelo “prisilni nestanak”.