Novi izvještaj EZ

BiH ponovo najgora u oblasti energije, ne pomažu ni sankcije!

gas_plin (1)

Najviše zbog nemogućnosti dogovora entiteta oko ključnih zakona. BiH još uvijek nije ni implementirala zadatke iz Drugog i Trećeg energetskog paketa

Čelnici Energetske zajednice Janez Kopač i Dirk Buschle predstavili su danas izvještaj o reformama u energetskom sektoru za BiH, Srbiju, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, zatim Gruziju, Ukrajinu. Albaniju i Kosovo.

Piše: A. DUČIĆ

Sekretar Energetske zajednice Janez Kopač naglasio je da je Bosna i Hercegovina ponovo najgora po pitanju implementacije reformi u energetskom sektoru, ponajviše zbog nemogućnosti entiteta da se dogovore oko ključnih zakona. Štaviše, BiH još uvijek nije ni implementirala zadatke iz Drugog i Trećeg energetskog paketa.

– Pragmatizam nadoknađuje odsustvo konzistentnog pravnog okvira samo u ograničenoj mjeri, kao vidljivo razdvajanje i certificiranje plinskog prijenosa operator sistema u jednom entitetu i tekući napori na reformi šeme podrške za obnovljivu energiju. Razdvajanje u elektroenergetskom sektoru i uspostavljanje organizovane elektroprivrede tržišta su blokirani nedostatkom usklađenog zakona. Nivo emisije iz termoelektrana na ugalj su zabrinjavajući, kao i planirana izgradnja nove termoelektrane, a koja je u suprotnosti s pravilima o državnoj pomoći – navodi se u rezimeu Energetske zajednice o BiH.

Četiri postojeće kompanije u Bosni i Hercegovini koje se bave proizvodnjom električne energije, to čine pretežno iz hidroenergije i lignita. Nekoliko projekata za izgradnju ili rekonstrukciju elektrana na lignit su u razmatranju. BiH je, navodi se, veliki izvoznik električne energije na regionalno tržište, uključujući i Evropsku uniju. Preko njega kupuje prirodni gas uvezen iz Rusije, a jedini interkonektor je u Srbiji.

-Vijeće ministara EZ je 2020. produžio kaznene mjere nametnute 2016. i suspendovao pravo glasa BiH radi neusklađenosti zemlje sa Trećim energetskim paketom. Nisu poduzeti nikakvi koraci za usvajanje zakona na državnom nivou kako bi se otklonila neusklađenost tokom izvještajnog perioda. Operator prenosnog sistema nije odvojen na način da bi se djelovalo u skladu sa bilo kojim od modela Trećeg energetskog paketa – ističe se u izvještaju.

Kako se dalje navodi, unaprijeđeno je razdvajanje operatora distributivnog sistema u Republici Srpskoj nakon usvajanja novog Zakona o električnoj energiji u 2020. U Federaciji Bosne i Hercegovine odredbe o razdvajanju su djelimično transponovane u zakon, ali pravno razdvajanje ne provode objedinjene komunalne kompanije Elektroprivreda BiH i Elektroprivreda HZHB.

 

Najnovija inicijativa Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) od maja 2020. za rješavanje preostalih nesuglasica između entiteta, kaže se, nije donijela nikakve opipljive rezultate.

-Bosna i Hercegovina još uvijek nije usvojila državni zakon koji transponovao Treći energetski paket u oblasti gasa. U nedostatku jedinstvenog zakonodavnog okvira, BiH i dva njena entiteta usvojila su dva različita regulatorna režima. Ali bez implementacije Trećeg energetskog paketa na cijeloj svojoj teritoriji, zemlja također neće biti u stanju da isporuči ambiciozni plan ulaganja u gas koji omogućilo postepeno ukidanje uglja – zaključuju u Energetskoj zajednici.

Dalje se navodi da operatori distributivnog gasnog sistema snadbijevaju manje od 100.000 kupaca. Problematizirano je funkcionisanja firme Gas Promet Pale, koja djeluje kao operator sistema, upravlja dionicama cjevovoda Šepak-Karakaj i Karakaj-Zvornik.

-Pravila po kojima djeluje još nisu u skladu sa mrežnim kodeksima za gas. Kompanija je potpisala sporazum o interoperabilnosti sa srbijanskim operaterom. Ta pravila su uspostavila virtuelnu trgovačku tačku za Republiku Srpsku, koji trenutno nije u funkciji. Sve transakcije su bazirane na bilateralnim ugovorima – ističe se u izvještaju.

Drugi operator je Sarajevo-gas a.d. Istočno Sarajevo, vertikalno integrisano preduzeće koje također djeluje kao dobavljač i operator distributivnog sistema, a koji još uvijek nije izdvojen i čime se krši pravna stečevina u oblasti gasa.

-Tržište gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine je uređeno uredbom iz 2007. godine, koja ne transponuje čak ni najosnovnije principe acquisa za gas, kao što su regulisani pristup trećih strana ili otvaranje tržišta i podobnost svim kupcima.  Ipak, na osnovu ove Uredbe, BH Gas je u aprilu 2021. ograničio svoju aktivnost samo na rad prenosnog sistema, i Energoinvest, jedini uvoznik gasa ruskog gasa u Federacija, preuzelo je ulogu veleprodajnog dobavljača. Usklađenost sa Trećim energetskim paketom još uvijek nedostaje – navodi se u izvještaju.

Nadalje, nacrt odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva je u procesu pribavljanja mišljenja nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini.  U sektoru obnovljivih izvora energije Bosne i Hercegovine u izvještajnom periodu nije zabilježen napredak. Institucije u Bosni i Hercegovini godinama rade na reformi podrške za projekte obnovljive energije uz podršku međunarodnih organizacija, ali bezuspješno.

Radne grupe pripremaju izmjene i dopune entitetskih zakona o obnovljivim izvorima energije koje bi trebalo da budu usvojene do kraja 2021. godine.