potpisan sporazum

BiH pristupila programu Horizon Europe

Potpisivanje

Uspjeh organizacija iz BiH ovisi od kvalitete predloženih projekata i vještina u povezivanju s međunarodnim partnerima

Ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine Ankica Gudeljević, danas je u ime BiH potpisala Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, o učešću BiH u programu Unije Horizon Europe – Okvirni program za istraživanje i inovacije. U ime EU Sporazum je potpisala EU komesarka za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariya Gabriel.

Sporazum se primjenjuje od 1. januara 2022. godine.

Potpisivanje Sporazuma otvara našoj akademskoj zajednici i kompanijama evropske fondove za istraživanje i inovacije vrijedne 95,5 milijardi eura za razdoblje 2021.-2027.
godina.

Organizacije iz Bosne u Hercegovine učestvuju u projektima i konkursima Horizon Europe pod jednakim uslovima kao i organizacije iz zemalja članica Evropske unije.

Uspjeh organizacija iz BiH ovisi od kvalitete predloženih projekata i vještina u povezivanju s međunarodnim partnerima.

Sporazum predstavlja okvir za povećanje saradnje u istraživanju i inovacijama kako bi se stvorile nove mogućnosti za rast, konkurentnost i radna mjesta.
Učešće u Horizon Europe će olakšati mobilnost naučnika, jačati istraživanje i pomoći integraciju u Evropski istraživački prostor.

Ministarstvo civilnih poslova kontinuirano nastoji poduzeti mjere za otvaranje BiH za međunarodne naučno-istraživačke projekte, a kroz Horizon Europe daje se poseban naglasak na suradnju u okviru Evropske unije. Ovaj program je prilika da se sarađuje sa najboljim naučnicima u Evropi.

Horizon Europe je sastvljen od tri glavna stuba programa: Izvrsnost u znanosti, Globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost, i Inovativna Europa.

Pored Bosne i Hercegovine, EU je potpisala Sporazum o pristupanju programu Horizon Europe sa Srbijom, Sjevernom Makedonijom, Kosovom, Crnom Gorom, Izraelom i Gruzijom.