Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

"TRIAL International"

BiH za više od godinu dana nije ispunila nijednu preporuku UN-ovog Komiteta protiv torture

Lamija-Tiro

UN-ov Komitet protiv torture je zaključio da je Bosna i Hercegovina prekršila svoje obaveze prema gospođi A., koja je 1993. godine pretrpjela silovanje

Više od godinu dana nakon što je Komitet protiv torture Ujedinjenih nacija (UN) zatražio isplatu naknade štete, besplatnu medicinsku i psihološku podršku i javno službeno izvinjenje preživjeloj žrtvi ratnog seksualnog nasilja, Bosna i Hercegovina još uvijek nije ispunila niti jednu odredbu ove odluke, saopćio je TRIAL International.

U saopćenju TRIAL Internationala, zastupnika preživjele, navodi se da država, osim pravne, ima i moralnu obavezu za implementacijom odredbi UN-ovog Komiteta protiv torture, jer preživjelima “duguje konačno ozbiljan pristup po pitanju iznalaženja rješenja za ostvarenje prava”.

“Budući da je riječ o prvoj odluci ovog tijela protiv Bosne i Hercegovine, njena implementacija bi predstavljala značajan presedan za bolje i odgovornije postupanje spram žrtva ovog i drugih ratnih zločina. Umjesto toga, svjedočimo dugom i sporom procesu implementacije, gdje se nastavlja loša praksa nepoštivanja odluka međunarodnih tijela”, saopćeno je.

Lamija Tiro, pravna savjetnica organizacije TRIAL International, smatra da javno službeno izvinjenje predstavlja minimum koji Bosna i Hercegovina mora što prije ispuniti prema preživjeloj iz ovog predmeta, ali i drugim žrtvama ratne torture u državi.

Balkanska istraživačka mreža (BIRN BiH) je u augustu 2019. pisala o revolucionarnoj odluci donesenoj dvije godine nakon što je osoba koja je preživjela ratno seksualno nasilje iz BiH, zastupana od nevladine organizacije TRIAL International, UN-ovom Komitetu protiv torture podnijela predstavku protiv Bosne i Hercegovine. Predstavka se odnosila na neuspjeh bh. vlasti da ispune Konvencijom preuzete obaveze i žrtvi ratnog seksualnog nasilja omoguće efektivno i provodivo pravo na adekvatnu i pravednu naknadu, kao i što potpuniju rehabilitaciju, navodi se u saopćenju TRIAL Internationala.

Organizacija TRIAL International je 2020., uoči Međunarodnog dana podrške žrtvama torture koji se 26. juna obilježava širom svijeta, organizovala u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH ekspertski sastanak na kojem je pokrenuta diskusija o implementaciji odluke Komiteta protiv torture Ujedinjenih nacija (UN) u kojoj je zatraženo od BiH javno izvinjenje i isplata štete žrtvi seksualnog nasilja.

UN-ov Komitet protiv torture je zaključio da je Bosna i Hercegovina prekršila svoje obaveze prema gospođi A., koja je 1993. godine pretrpjela silovanje.

Iz TRIAL Internationala ranije su saopćili da je pravna pomoć preživjeloj žrtvi ratnog seksualnog nasilja započela u krivičnom postupku pred Sudom BiH, što je rezultiralo time da je to bio drugi slučaj u kojem je, u junu 2015. godine, dosuđen imovinskopravni zahtjev u krivičnom postupku u BiH, u iznosu od 30.000 konvertibilnih maraka (KM). S obzirom da počinitelj nije imao imovine i da dosuđeni iznos nije bilo moguće naplatiti, izvršni postupak se nije mogao provesti do kraja.

Kako se navodi saopćenju, briga o žrtvama ratne torture često je prepuštena organizacijama civilnog društva.

“Poražavajuća je činjenica da pojedine žrtve, gledajući na dosadašnji tok implementacije ove i sličnih domaćih i međunarodnih odluka, neće ni doživjeti pravdu za vrijeme svog života”, upozorava TRIAL International.