BiH

sud bih

Bosiljka Simić Dadić osuđena uvjetno na šest mjeseci zatvora za poresku utaju

21/10/2019

Istovremeno, određeno je da se utvrđena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko optužena u roku od dvije godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo

Sud Bosne i Hercegovine, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje u predmetu Bosiljka Simić Dadić donio je presudu kojom je optužena Simić Dadić oglašena krivom da je počinila krivično djelo poreska utaja ili prevara.

Sud je izrekao uvjetnu osudu kojom joj je utvrđena kazna zatvora u trajanju od šest mjeseci.

Istovremeno, određeno je da se utvrđena kazna zatvora neće izvršiti ukoliko optužena u roku od dvije godine, od dana pravosnažnosti presude, ne počini novo krivično djelo.

Od optužene je oduzeta protivpravna imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 49.651 KM.

Optužena Bosiljka Simić Dadić oglašena je krivom što je od 1.2. do 31.12.2013. godine radeći u svojstvu direktora bez ograničenja ovlasti, preduzeća “Agroprodukt” d.o.o. Obudovac – Šamac, protivno članu 17. i 20. Zakona o PDV nije evidentirala ostvareni promet preduzeća u iznosu od 7.892,56 KM. Nesačinjavanjem faktura – računa, neobračunavanjem i neprijavljivanjem PDV-a, te neevidentiranjem u poslovnim knjigama preduzeća ostvarenog poslovnog prometa, optužena je htjela pribaviti korist za sebe, čime je posljedično oštećen budžet BiH.

Na taj način preduzeće je ostvarilo promet u ukupnom iznosu od 292.064,83 KM, na koji nije obračunat, prijavljen, niti plaćen PDV u iznosu od 49.651,00 KM. Za navedeni iznos oštećen je budžet BiH, saopćeno je iz Suda BiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.