BiH

Božo Ljubić: Herceg Bosna živi i danas

28/08/2016

Božo Ljubić, predsjednik Glavnog savjeta Hrvatskog Narodnog Sabora (HNS) BiH, rekao je da Hrvatska Republika Herceg Bosna (HRHB) nije ugašena niti je napuštena.

On je u čestitici povodom 23. godišnjice HRHB hrvatskom narodu poručio da s obzirom na stanje države BiH i sve što se danas događa i sa strane političkog Sarajeva i sa strane Banjaluke, Herceg Bosna je danas aktuelnija nego ikada zadnjih 20 godina.

Herceg Bosna je, smatra Ljubić, aktuelna ne samo kao inspiracija za borbu za hrvatsku jednakopravnost u BiH, već je Herceg Bosna aktuealna i kao pravna i politička činjenica.

“Konačno, Herceg Bosna i danas živi u mnogim zakonima i javnim preduzećima. Nadalje svi zakoni HRHB su i danas na snazi za sve one oblasti koje nisu uređene na nivou države. To je, između ostalog, Zakon o državnim praznicima, na osnovu kojega mi danas obilježavamo ovu godišnjicu”, naglasio je Ljubić.

Komentari