BiH

Esad Kanlić

Budžet BPK bilježi blagi rast, ali ni približno budžetu prije pandemije

18/08/2021

Ukupni rashodi i izdaci budžeta BPK Goražde u istom periodu iznosili su 16.175.838 KM, što je 38 posto planiranih rashoda i izdataka u ovogodišnjem budžetu i dva posto više u odnosu na ostvarene rahode u istom periodu prošle godine

U budžetu Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde zabilježen je blagi rast prihoda, ali to nije ni približno budžetu 2019. godine, kazao je danas na pres–konferenciji kantonalni ministar za finansije Esad Kanlić.

Prezentirajući izvještaj o izvršenju budžeta za prvih šest mjeseci ove godine koji je usvojila Vlada BPK, on je podsjetio da je u vrijeme pandemije konstantno bilježen pad svih prihoda u budžetu.

– Od marta 2020. konstantno je bio prisutan pad prihoda i tek sada osjetimo blagi rast. Ukupni prihodi za prvih šest mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 19.579.614 KM ili 46 posto planiranih prihoda za 2021. i u odnosu na isti period prošle godine ostvarenje je veće za jedan posto – precizirao je Kanlić.

Mišljenja je da se u drugom dijelu godine može očekivati manji iznos sredstava.

– Ovo je bio ljetni period kada je mnogo osoba posjetilo naš kanton i državu a svi znamo da zbog korone nisu dolazili dvije godine i to se osjeti na indirektnim porezima, porezima od PDV-a tako da je zabilježen blagi rast i u budžetu BPK i sva davanja bila su redovna, bez zakašnjenja i prenošenja u sljedeći mjesec – naveo je on.

Ukupni rashodi i izdaci budžeta BPK Goražde u istom periodu iznosili su 16.175.838 KM, što je 38 posto planiranih rashoda i izdataka u ovogodišnjem budžetu i dva posto više u odnosu na ostvarene rahode u istom periodu prošle godine.

Po riječima Kanlića, 66 posto rashoda izdvojeno je za bruto plaće, naknade i doprinose poslodavca za 878 uposlenih, dok značajan dio budžeta čine izdvajanja za socijalna davanja, boračku-egzistencijalanu pomoć, naknade za treće dijete i ostala socijalna davanja.

– U kontaktu smo s višim nivoima vlasti odnosno Federalnim ministarstvom finansija i još nema naznaka vezano za doznaku sredstava sa nivoa Vlade FBiH. Nadamo se da će MMF do kraja augusta uplatiti sredstva za naš kanton, koja su planirana kao i prošle godine a odluka je na Vladi Federacije kako i na koji način će biti izvršena raspodjela s Federacijom BiH i Republikom Srpskom – kazao je Kanlić.

Najavio je da će do kraja godine u BPK Goražde biti završena dva kapitalna projekta, a riječ je o uspostavi Hemodijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici i rekonstrukciji centralnog spomen obilježja poginulim borcima u Goraždu.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.