BiH

vlada fbih

Budžet Federacije BiH za 2021. manji za 72,6 miliona KM

15/12/2020

Vlada Federacije BiH, entiteta u Bosni i Hercegovini, danas je donijela dvije odluke o dodjeli sredstava pomoći poslovnim subjektima u oblastima turizma i ugostiteljstva, te cestovnog prevoza putnika, u ukupnom iznosu od 40 miliona KM

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, entiteta u Bosni i Hercegovini, na današnjoj sjednici u Sarajevu utvrdila je i Parlamentu FBiH po hitnoj proceduri uputila Prijedlog budžeta Federacije BiH za 2021. godinu u iznosu od 5.436.251,7 miliona KM, što je smanjenje za 72,6 miliona KM ili za 1,3 posto u odnosu na 2020, javlja Anadolu Agency (AA).

“Prijedlog predstavlja, kako je obrazloženo, okvir za stabilizaciju javnih finansija u Federaciji BiH te nastavak mjera Vlade Federacije BiH usmjerenih na stabilizaciju i oporavaka privrede. Priprema budžeta za 2021. godinu je obilježena dvostrukim pritiskom, očekivanim smanjenim nivoom prihoda i primitka, s jedne, i potrebom da se kroz interventne mjere pomogne ne samo privredi pogođenoj pandemijom koronavirusa nego i nižim nivoima vlasti koji nemaju mogućnost niti izvore zaduživanja s ciljem sanacije svojih deficita”, stoji u saopštenju objavljenom nakon sjednice Vlade FBiH.

Navodi se da su tog razloga potrebe za finansiranjem rashoda i izdataka u 2021. godini značajno porasle i to na 1,05 milijardi KM.

“S obzirom da ovaj iznos uveliko prevazilazi domaće izvore finansiranja, neophodno će biti osigurati i finansiranje od međunarodnih finansijskih institucija. Stoga je BiH je od Međunarodnog monetarnog fonda zatražila sklapanje 36-mjesečnog Proširenog aranžmana (EFF) čiji su glavni ciljevi mobiliziranje dovoljno resursa u zdravstvenom sektoru, privremena podrška prihodima građana i preduzeća, jačanje otpornosti finansijskog sektora, te poboljšanje rasta u srednjoročnom periodu. Kada oporavak uzme zamaha, fokus programa će sve više niti pomjeran na strukturalne reforme kako bi podržao transformaciju ekonomije. To će uključivati ubrzanje provedbe kapitalnih projekata, povećanje efikasnosti potrošnje, te smanjenje osjetljivosti na korupciju putem unapređenja nadzora nad i upravljanja u javnim preduzećima, e-vlade, fiskalne transparentnosti i praksi u oblasti nabavki”, navodi se u saopštenju.

Također, planirana je prva tranša Makrofinansijske pomoći Evropske komisije u iznosu od 150 miliona KM od ukupno 300 miliona KM koliko je predviđeno za Federaciju BiH, i u toku je finalna faza usaglašavanja Ugovora o zajmu i Memoranduma o razumijevanju koji se odnosi na ovaj sporazum.

“S obzirom da je Vlada Federacije BiH opredijeljena da nastavi s mjerama na ublažavanju negativnih posljedica po privredu, ponovno su planirana sredstva za Fond za stabilizaciju privrede u iznosu od 150 miliona KM, na razdjelu Vlade Federacije BiH. Također je planiran iznos od 50 miliona KM na ime projekta zapošljavanja, kako bi se u najmanju ruku nadoknadio izgubljeni broj radnih mjesta usljed nastale pandemije i vratio na nivo zaposlenosti prije izbijanja iste”, saopšteno je iz Vlade FBiH.

“Imajući u vidu očekivano smanjenje poreznih prihoda, a posebno od poreza na dobit i dohodak koji pripadaju kantonima i općinama, planirana je finansijska pomoć nižim nivoima vlasti u vidu podrške provođenju mjera strukturalnih reformi u iznosu od ukupno 230 miliona KM, od čega je 200 miliona KM predviđeno za kantone, a 30 miliona KM za gradove i općine”, navodi se u saopštenju.

Značajan iznos sredstava je planiran i za sanaciju zdravstvenih ustanova u FBiH u iznosu od 60 miliona KM, kao i 12 miliona KM za nabavku cjepiva protiv COVID-19.

Uz Prijedlog budžeta FBiH za 2021. godinu, Vlada je Parlamentu FBiH uputila po hitnoj proceduri i Prijedlog zakona o njegovom izvršavanju, te Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH i Odluku o načinu njegovog izvršavanja.

Osim toga Vlada FBiH danas je, s ciljem omogućavanja funkcionisanja Grada Mostara, utvrdila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o budžetima u Federaciji BiH.

“Kako je precizirano, izuzetno i isključivo u svrhu finansiranja Grada Mostara u 2021. godini, Odluku o privremenom finansiranju Grada Mostara za period od 1. januara 2021. godine do 31. marta 2021. godine može donijeti i biti odgovoran za njenu provedbu, gradonačelnik Grada Mostara, uz saglasnost načelnika Odjela za finansije i nekretnine Grada Mostara”, navodi se u saopštenju.

Vlada Federacije BiH danas je, na osnovu Uredbe o interventnim mjerama za pomoć ugroženim sektorima privrede FBiH u okolnostima pandemije COVID-19, donijela dvije odluke o dodjeli sredstava pomoći poslovnim subjektima u oblastima turizma i ugostiteljstva, te cestovnog prevoza putnika, u ukupnom iznosu od 40.000.000 KM.

Odlukom o dodjeli sredstava, Vlada je subjektima u turističko-ugostiteljskom sektoru dodijelila pomoć od od 30.000.000 KM za 340 ukupno privrednih subjekata.

Federalna vlada je odobrila dodjelu dijela sredstava na ime finansijske pomoći za 176 korisnika iz sektora javnog cestovnog prevoza putnika, u ukupnom iznosu od 10.000.000 KM.

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, odobrila raspodjelu dijela prihoda u iznosu od 1.496.437,75 KM uplaćenih u Budžet FBiH u 2019. godini, ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću.

Iznos od 1.384.144,66 KM raspodijeljen je za finansiranje programa i projekata koji se odnose na zadovoljavanje potreba osoba sa invaliditetom kroz poboljšanje životnih uslova i rada njihovih organizacija. Daljnjih 48.405,77 KM namijenjeno je finansiranju programa i projekata za smještaj i utočište žrtvama torture i nasilja (sigurne kuće), a 63.887,32 KM za rad javnih kuhinja.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.