Bukvarević održao sastanak s demobilisanim borcima FBiH

Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Salko Bukvarević sa saradnicima danas je održao radni sastanak sa predstavnicima Saveza demobilisanih boraca Federacije Bosne i Hercegovine, na kojem je razgovarano o problemima boračke populacije koju predstavlja Savez.

Na sastanku je usaglašeno da predstavnici Saveza demobilisanih boraca FBiH i Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata izražavaju svoje opredjeljenje za rješavanje svih otvorenih pitanja putem dijaloga i zbog toga je neophodno održati sastanak Koordinacije boračkih udruženja sa premijerom Vlade FBiH, dva dopremijera Vlade FBiH i ministrom za boračka pitanja u Vladi FBiH.

Još jednom je data puna podrška prosperitetu i razvoju Bosne i Hercegovine na njenom evropskom putu i putu ulaska Bosne i Hercegovine u NATO Savez, saopćeno je iz Kabineta federalnog ministra boraca/branitelja i invalida.

Savez demobilisanih boraca FBiH zahtjeva od Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Vlade FBiH da se dostignuti obim pojedinačnih prava i sredstava u Budžetu FBiH na poziciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca ne umanjuje i da se iz godišnjih ostvarenih ušteda rješavaju statusna pitanja boračkih kategorija.

Savez zahtjeva potpisivanje sporazuma između Vlade FBiH i Koordinacije boračkih udruženja o realizaciji ovog zahtjeva, sa rokom trajanja od najmanje pet godina.

Također, Savez podržava prijedlog Federalnog ministarstva za pitanja boraca koji u ide u pravcu stvaranja zakonskog okvira za objavu Registra branilaca i Registra korisnika BIZ-a, kao i zakonsko definisanje boračkih udruženja od posebnog društvenog interesa za FBiH.

Predstavnici Saveza demobilisanih boraca FBiH, predstavnici Udruženja razvojačenih banitelja HVO-a će u saradnji sa predstavnicima Federalnog ministarstva za pitanja boraca dodatno analizirati sve relevantne podatke o broju korisnika i finansijskim efektima na Budžet FBiH, koji bi proistekli iz predloženog Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

PODIJELI