BiH

Čak 1.727.173 Bosanaca i Hercegovaca živi u inostranstvu

03/09/2018

U svijetu trenutno živi preko milion i 700 hiljada ljudi koji su rođeni u Bosni i Hercegovini, ali su tokom života emigrirali u jednu od 51 države za koje postoje relevantni podaci, a najviše ih je u Republici Hrvatskoj, piše “Dnevni list”.

Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Senad Šepić, Salko Sokolović i Sadik Ahmetović, a koja glasi „Informacija o negativnom trendu odlaska ljudi iz Bosne i Hercegovine, posebno mladih“.

U odgovoru Vijeća ministara na spomenutu inicijativu prikupljeni su podaci više nadležnih institucija, a posebice su zanimljivi brojčani pokazatelji Agencije za rad i zapošljavanje BiH, kao i statistički podaci zemalja prijema i diplomatsko-konzularnih predstavništava
BiH. Potonji procjenjuju kako je ukupan broj osoba koje žive u inozemstvu, a koje vode porijeklo iz Bosne i Hercegovine najmanje 2 miliona, što čini 56,64 posto u odnosnu na ukupan broj stanovnika koji trenutno žive u BiH.

S druge strane statistički podaci o broju emigranata koji su rođeni u Bosni i Hercegovini i bez obzira na njihovo sadašnje državljanstvo pokazuju kako u 51 zemlji živi 1.727.173 osobe iz BiH, a od toga broja njih oko 60 posto, ili 1.039.236 živi u državama članicama
Europske unije.

Države s najvećim brojem

Do ovih se podataka došlo na osnovu analiza za BiH za 2016. godinu, odnosno podataka Ujedinjenih naroda za 2015. godinu. Gledajući po pojedinim državama, najveći broj emigranata koji su rođeni u BiH živjelo je spomenutih godina u Republici Hrvatskoj – njih 404.874, a zatim slijedi Srbija s 335.992 osobe iz BiH, Njemačka sa 199.837, Austrija sa 157.844 te SAD sa 122.190 i Slovenija sa 105.313 osoba porijeklom iz BiH. Od ostalih država u kojima se nalazi značajniji broj ljudi iz BiH treba navesti Švedsku (oko 58.000), Švicarsku (oko 57.000), Australiju (oko 41.000), Kanadu (39.000), Crnu Goru (34.000), Albaniju (29.000), Italiju (27.000) te Holandiju (25.000). U ostalim državama broj osoba iz BiH je manji od 20.000, a prednjači Danska s 18.000 te Francuska s gotovo 14, odnosno Norveška s oko 13.000.

Investiranje u BiH

Kada su pak u pitanju zaključci i prijedlozi mjera u ovom se odgovoru ističe kako je za BiH, koja je suočena s negativnim efektima kontinuirane emigracije zbog posla, veoma važno koristiti moguće pozitivne efekte emigracije te da u svoje strateške planovekapitala. To uključuju, navodi se, investiranje u Bosnu i Hercegovinu, novčane doznake, prijenos znanja i tehnologije, kao i ekonomsko lobiranje za BiH.

Ovi podaci naći će se na prvoj sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH nakon ljetnog odmora koja se održava sutra, a pored toga treba izdvojiti i neke druge zastupničke inicijative, a jedna od njih je inicijativa klubova zastupnika SNSD-a i DNS-a u okviru koje zastupnici navedenih stranaka traže smjenu ministra sigurnosti BiH Dragana Mektića.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.