BiH

Ne poštuju se sudske presude

Centrotrans: Nismo krivi za stanje u GRAS-u, građani zaslužuju redovne autobuske linije

07/11/2018

Centrotrans nije uzročnik za stanje u kome se nalazi KJKP GRAS već način rada pomenute kompanije, odnos prema putnicima i nedomaćinski odnos, kao i poslovanje koje je prouzrokovalo milonske gubitke, neplaćene poreze, doprinose KJKP GRAS-a

Kompanija Centrotrans oglasila se povodom posljednjih dešavanja u sarajevskoj općini Stari Grad, te konstantnih pokušaja da se spriječe da vrše usluge prijevoza.

– Centrotrans kao kompanija sa višedecenijskim iskustvom u prijevozu putnika smatra da je KJKP GRAS bitan segment javnog prijevoza u Kantonu Sarajevo i ima značajnu ulogu, ali nema ljudskih, materijalnih niti organizacionih kapaciteta da može jedini vršiti prijevoz u Kantonu Sarajevo. U EU ne postoji grad u kome samo jedan prijevoznik, kao što to želi KJKP GRAS, koji obavlja sve vrste prijevoza u gradu i prigradskim naseljima.

Centrotrans nije uzročnik za stanje u kome se nalazi KJKP GRAS već način rada pomenute kompanije, odnos prema putnicima i nedomaćinski odnos, kao i poslovanje koje je prouzrokovalo milonske gubitke, neplaćene poreze, doprinose KJKP GRAS-a.

Kompanije Centrotrans, kako se navodi, nije spasitelj stanovnika Starog Grada već kompanija koja može kvalitetno, odgovorno i uredno pružiti prijevoznu uslugu koju obavlja već punih 70 godina.

Takođe, Centrotrans nije suvlasnik niti jedne firme koja se javlja na tendere koje raspisuje KJKP GRAS niti ima bilo kakvu vezu sa načinom raspisivanja tendera i načinom ispunjavanja uslova za prijavljivanje na iste. Mišljenja smo da Ministarstvo saobraćaja i KJKP GRAS trebaju preispitati i utvrditi zašto neko može oboriti tender ako je tenderska procedura provedena u skladu sa zakonom i tenderskim uslovima.

Centrotrans svoju poslovnu politiku i aktivnost bazira na vlastitom radu i rezultatima tog rada. Vozno i drugo osoblje Centrotransa su posvećeni korisnicima usluga i čine sve da oni budu zadovoljni. Do danas, Centrotransu, nikada niko nije poklonio niti jedan pfening, a kamoli vozilo ili kontingent vozila kao KJKP GRAS-u. S obzirom na to da nikada nismo ništa dobili već smo u kupovinu vozila ulagali vlastita sredstva prema istima se odnosimo domaćinski i održavamo ih na visokom nivou.

Građani koji koriste usluge Centrotransa plaćaju kvalitetu usluge koju pružamo, a sredstva ostvarena iz toga Centrotrans koristi za plate zaposlenih, doprinose, poreze, nabavku rezervnih dijelova i, kao društveno odgovorna kompanija, za sponzorisanje mnogobrojnih sportskih i kulturnih manifestacija u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini.

Kantonalni Sud u Sarajevu je 2005. godine donio presudu da je 12 linija odobrenih KJKP GRAS od strane Ministarstva saobraćaja nezakonito odobreno i, nažalost, ni do danas Ministarstvo nije u cjelosti provelo tu presudu već je KJKP GRAS-u omogućilo da i dalje bez licence, odobrenja i ovjere redova vožnje nezakonito održava linije čime se pričinjava znatna materijalna šteta kompaniji Centrotrans.

Kompanija Centrotrans podržava svaku aktivnost KJKP GRAS-a koja je usmjerena na suzbijanje nezakonitog rada i djelovanja bilo kog Društva ili privrednog subjekta i nadamo se da će prvo ukazati na svoj nezakoniti rad, a onda ukazati na druge koji isto tako nezakonito rade.

U svjetlu aktuelnih dešavanja, napominjemo da kompanija Centrotrans već dugi niz godina obavlja prijevoz putnika u gradskom saobraćaju, a sve na osnovu Odluka Skupštine grada Sarajeva iz 1990. i 1991. godine kojom je Centrotransu povjerena komunalna djelatnost prijevoza putnika na gradskim i prigradskim linijama.

Prijevoz na području općine Stari Grad koji je uspostavljen od 05.11.2018. godine uspostavljen je na osnovu Odluke Općine Stari Grad, načelnika ove Općine i Odluke Općinskog vijeća Stari Grad a koje se odnose na rješavanje problema prijevoza na području općine, kao i mnogobrojnih zahtjeva stanovnika koji imaju potrebu za ovom vrstom usluge.

Od početka ove godine, načelnik Općine Stari grad g-din Hadžibajrić sa svojim saradnicima u saradnji sa službama i Općinskim vijećem, uložio je maksimalne napore da se građanima obezbijedi redovan prijevoz. Prvi korak je urađen kada je uspostavljen prijevoz na linijama Latinska ćuprija – Mahmutovac i Vijećnica – Faletići. Rezultati i zadovoljstvo građana evidentni su i od strane vijećnika okarakterisani kao način kako treba rješavati prijevozne potrebe građana.

Centrotrans, kao društveno odgovorna kompanija i ovlašteni prijevoznik koji ispunjava sve zakonom predviđene uslove, te sa raspoloživim voznim parkom donio je odluku da uspostavi redovan minibuski saobraćaj na području Općine Stari Grad.

Komentari

Autor: A. I.

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.