BiH

hrvatski muzičar

Darko Rundek podržao aktiviste u borbi za zabranu izgradnje mHE na Buni

03/09/2021

Pozvao je sve ljude koji su svjesni šta se događa da podrže borbu

Hrvatski muzičar Darko Rundek obišao je Bunske kanale kod Mostara kako bi dao podršku aktivistima, udrugama i građanima u borbi da se trajno zabrani izgradnja minihidroelektrana (mHE) na rijeci Buni.

– Ovdje se ima što braniti jer ovo su prekrasne i moćne rijeke i dio su krajolika koji se ne smije uništavati. Izgradnja minihidrelektrana ne smije se i ne može dopustiti i ako treba stati pred bagere – poručio je Rundek.

Pozvao je sve ljude koji su svjesni šta se događa da podrže borbu.

– Ovo bočno prelijevanje ovdje je stvarno jedinstveno i takva jedinstvena ljepota se ne smije kvariti – dodao je Rundek.

Oliver Arapović, predsjednik Ekološke udruge “Majski cvijet”, kazao je kako im Rundekova podrška puno znači.

– I dalje pozivamo nadležne da stanu s izgradnjom minihidroelektrana te da izbrišu minihidroelektrane iz prostornog plana – kazao je Arapović novinarima.

Udruga “Majski cvijet” predvodi borbu protiv gradnje mini hidroelektrana na Bunskim kanalima. Na inicijativu te udruge Kantonalni sud u Sarajevu poništio je okolišnu dozvola koju je Federalno ministarstvo okoliša i turizma izdalo za gradnju dviju minihidroelektrana, a investitor je ponovno podnio zahtjev prema Ministarstvu i ponovljeni postupak je u toku.
Arapović je kazao da je udruga dobila poziv Agencije za vodno područje Jadranskog mora zbog procesa koji je u tijeku, jer je investitor predao novi zahtjev za vodnu suglasnost.

– Mi smo se uključili preko odvjetnika u taj proces kao stranka u postupku i sada čekamo poziv – pojasnio je Arapović.

Gradska inspekcija zatražila je brisanje minihidroelektrane iz prostornog plana jer se radi o zaštićenom prostoru, a pred Gradskim vijećem Mostara odluka o tome bi se trebala naći do kraja godine.

– Od Gradskog vijeća Grada Mostara očekujemo da u što skorije vrijeme, a prije usvajanja novog prostornog plana, donese odluku o izmjeni i dopuni postojećeg prostornog plana kojom bi se iz njega isključila gradnja mHE Buna 1 i 2 – kazao je ranije Arapović.

Inače, Darko Rundek jučer je posjetio i aktiviste i aktivistkinje iz Jablanice koji se bore za zaštitu rijeke Doljanke.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.