I to je moguće

Dok je bio predsjednik FBiH Čavara nabavljao satove kojih uopće nije bilo u ponudi?!

FOTO: Fena
Marinko Čavara

Izvršena je nabavka 10 ručnih satova od ponuđača koje on nije ni naveo u tenderu. Čavarin asistent sedam godina bio angažovan po ugovoru o djelu

Ured predsjednika FBiH lani je, dok je ovu funkciju obnašao Marinko Čavara, sklopio niz direktnih sporazuma čija vrijednosti ne prelazi 6.000 KM. Riječ je o najnetrasparentijem obliku javnih nabavki.

Čavarin ured ih je ukupno zaključio devet, a prema nalazima federalnih revizora izvršili su i jednu nabavku koje uopće nije bilo u ponudi?!

Naime, u toku godine, navodi se u izvještaju Ureda za reviziju institucija FBiH, Čavarin ured je zaključio i ugovor sa ponuđačem Franex-Trade d.o.o. Sarajevo i to 24. janaura 2022. godine. I taj ugovor nije prelazio vrijednost od 6.000 KM. Međutim…

– Analizom faktura navedenog dobavljača utvrdili smo da pojedine nabavljene stavke nisu bile predmetom ponude na osnovu kojih je zaključen ugovor, te je izvršena nabavka 10 ručnih satova u iznosu od 3.332 KM koji nisu navedeni u ponudi – zaključili su federalni revizori u netom objavljenom izvještaju za 2022. godinu.

Faksimil revizorskog izvještaja za Čavarin ured

Obrazloženja na ovaj i druge nalaze poslala je Lidija Bradara, koja je u međuvremenu imenovana za predsjednicu FBiH, ni revizori ih nisu prihvatili te su kategorični u tvrdnji da je prekršen Zakon o javnim nabavkama.

Kada je riječ o drugim nalazima, revizori su ustanovili da je jedna te ista osoba u kontinuitetu od 2015. godine od 31. avgusta 2022. godine obavljala poslove asistenta i to po ugovoru o djelu!

Takođe, kako su konstatovali, neopravdani su bili i angažmani po ugovorima o djelu u uredu sada već bivšeg potpredsjednika FBiH Milana Dunovića. Kada je riječ o javnim nabavkama, revizori su utvrdili da ured bivše potpredsjednice FBiH Melike Mahmutbegović plan javnih nabavki nije sačinio u skladu sa zakonom.