Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /srv/storage/fokus.ba/wp-content/plugins/wordpress-seo-premium/frontend/schema/class-schema-person.php on line 152
BiH

Dom naroda FBiH usvojio Zakon o radu!

30/07/2015


Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je danas s 28 glasova ‘za’ i tri glasa ‘protiv’ Prijedlog zakona o radu na vanrednoj sjednici.

O zakonu je glasano dva puta, elektronski i pojedinačnom prozivkom delegata.

Drugi krug, prozivkom, proveden je na zahtjev Slaviše Mihajlovića iz delegatskog kluba srpskog naroda, ujedno člana Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je izrazio sumnju u rezultate prvog kruga (28 ‘za’, tri ‘protiv’).

Maihajlović i još dvojica njegovih stranačkih kolega bili su jedini koji su se od prisutnih u sali izjasnili protiv zakona te su nakon službenog proglašenja konačnih rezultata napustili sjednicu.

Prethodno, prije nego što je i došlo do glasanja, napustili su je i članovi Saveza za bolju budućnost BiH, Socijaldemokratske partije BiH, Demokratske fronte i Naše stranke.

U momentu glasanja u sali nije bio ni jedan od dvoje Laburista BiH. On je ranije izašao, ali nije izjavio da napušta sjednicu kao što su učinili članovi pomenutih stranaka. Drugi član Doma naroda iz njegove stranke bio je odsutan od početka.

Za zakon su glasali članovi Stranke demokratske akcije, blok stranaka predvođenih Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH, Hrvatske demokratske zajednice 1990, Stranke dijaspore, Liberalne stranke, Narodne stranke “Radom za boljitak” i A-SDA.U toku pauza na sjednici Doma naroda FBiH. Čeka se zajedanje Vlade FBiH, nakon koje će biti jasnija sudbina Zakona o radu FBiH.

dom narodafbih2(1)Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH (FBiH) Safudin Čengić rekao je, tokom izlaganja na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH, da predloženi tekst zakona o radu nije nametnut već je produkt razgovora, dok je potpredsjednik Saveza samostalnih sindikalac BiH Selvedin Šatorović pozvao delegate da ne usvoje zakon.

Čengić je podsjetio da su pregovori između delegacija poslodavaca, sindikata i Ministarstva za rad počeli 20. maja ove godine.

[pull_quote_left]Delegatima se obratio i potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Selvedin Šatorović, pozvavši ih da ne usvoje zakon koji “nije usvojen među socijalnim partnerima”. “Ovo što radimo nije hir, mi se borimo za svoja prava”, poručio je Šatorović. [/pull_quote_left]

Napomenuvši da su i poslodavci htjeli predložiti odeđene amandmane, rekao je da smatra da testu novog zakona ipak ne trebaju bitne promjene.

“Tim nezavisnih stručnjaka utvrdio je da u tekstu novog zakona ne postoji nešto to bi morali mijenjati. U medijima se plasiraju lažne informacije – da stvaramo od radnika robove, da se ne mogu vratiti sa godišnjeg odmora i slično, što nije tačno. Predstavnicima sindikata najviše smeta član 183, u kojem se navodi kako se kolektivni ugovori nanovo razmatraju i potpisuju svake tri godine. Tako je svugdje u Evropi, i ne shvatam šta je loše u razgovorima i dogovorima”, kazao je Čengić.

Dodao je da smatra da se mora prestati sa praksom neprijavljivanja radnika, neuplaćivanja doprinosa, kao i da se mora utvrditi veća minimalna plata od trenutne ali da ona ne može biti veza za ostale plate.

Delegatima se obratio i potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Selvedin Šatorović, pozvavši ih da ne usvoje zakon koji “nije usvojen među socijalnim partnerima”.

“Ovo što radimo nije hir, mi se borimo za svoja prava”, poručio je Šatorović.Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojio je na današnjoj vanrednoj sjednici u Sarajevu Informaciju o Reformskoj agendi.

– Vlada FBiH se odlučila za reformski put, koji je duži, teži i nosi sa sobom rizik. Agenda utemeljuje pokretanje procesa oporavka ekonomije, ekonomskog rasta i zapošljavanja. Njeno provođenje počinje odmah i bez odlaganja. Na njeno provođenje su se obavezali svi relevantni društveni i politički faktori u BiH. Agenda nam daje konkretne smjernice za ključne ekonomske reforme – rekao je premijer Fadil Novalić koji se povodom tog dokumenta obratio delegatima.

[quote_right]Uskoro će Vlada, po Novalićevim dajnjim riječima, ponuditi i zakon o uvezivanju radnog staža, odnosno zakon o uplati neuplaćenih doprinosa, koji će na sistemski način riješiti ovaj gorući problem u društvu, kako je istaknuo.[/quote_right]

U suštini, Agenda je obaveza i radni plan stvari za naredne tri godine, usvojili su je Vijeće ministara BiH, Narodna Skupština Republike Srpske i Federalna vlada, podsjetio je.

– Svi smo pristali na socio-ekonomske reforme, ali sad je došao trenutak da moramo raditi. Reformska agenda je odgovor na poziv Vijeća za vanjske poslove iz decembra 2014. za usvajanje inicijalne agende za reforme, u skladu s pravnom stečevinom EU. Svjesni smo da će značajan napredak u provođenju ove agende biti neophodan za aplikaciju za članstvo, koju će razmatrati EU. U agendi stoji da je to jedan od uvjeta koji će pospješiti naš pravac ka EU. O prioritetima koji su predviđeni ovom agendom razgovarano je s međunarodnim finansijskim institucijama u prethodnom periodu. Možemo se pohvaliti da je 95 posto naših pogleda ušlo u tu agendu. Vjerujemo da će reforme uspostaviti osnovu za pregovore o pojedinačnim programima finansijske i tehničke pomoći međunarodnih finansijskih institucija i EU, kao i s drugim donatorima i partnerima koji eventualno žele podržati Reformsku agendu – naveo je također Novalić.

Podsjetio je na njenih šest poglavlja, od kojih svako podrazumjeva niz mjera za socijalno-ekonomske reforme.

U poglavlju javnih finansija, iziskuje mjere u oblasti oporezivanja i fiskalne stabilnosti.

Budžeti će biti utvrđeni i održavani na čvrstim srednjeročnim temeljima, dogovorenim s MMF-om u aranžmanu koji će uslijediti nakon sadašnjeg stend-by aranžmana.

Novi fiskalni okvir će postaviti nivo javnog duga na silaznu putanju, a stvoriće i prostor za povećanje javnih investicija i istovremeno smanjiti učešće vladinog sektora u ekonomiji.

Fiskalna konsolidacija će biti provedena smanjivanjem javne potrošnje te povećanjem javnih prihoda.

Povećanje javnih prihoda će se postići povećanjem prihoda od poreza, proširivanjem poreske baze, smanjenjem sive ekonomije, smanjenjem poreskih oslobađanja i unapređenjem rada poreskih uprava, ustvrdio je premijer.

U poglavlju poslovne klime i konkurentnosti, predviđene su mjere dalkjnjeg rasta i prosperiteta, koje oraju biti zasnovane na privlačenju investicija, prvo domaćih, kako ističe Novalić, pa onda i stranih.

Konkurentnost treba unaprijediti odstranjivanjem već dobro poznatih i dokumentovanih prepreka investicijama.

– Postoji potreba da se ujednači i izravna teren za investicije uklanjanjem skrivenih dotacija i ostalih vidova pomoći mnogim velikim preduzećima, poboljšanjem stečajnih procedura te nastavkom aktivnosti na rješavanju problema s nekim od neodrživih preduzeća – Novalićeve su riječi.

Povodom narednog poglavlja, o tržištu rada, rekao je da našu stratešku prednost predstavlja značajan potencijal u radnoj snazi koja trenutno nije dovoljno iskorišćena.

– Postojeći zakoni o radu u značajnoj mjeri više ne odražavaju društvene i ekonomske odnose u BiH te su u pojedinim odredbama kontradiktorni sa drugim zakonima i u nekim odredbama nejasni i nedovoljno fleksibilni – istaknuo je premijer.

vlada novalic

Povodom reforme socijalne zaštite i penzionog sistema, kao narednog poglavlja u agendi, dodao je da se društvo mora pobrinuti za one koji ne mogu brinuti sami o sebi. Istovremeno, sistemi socijalne zaštite ne smiju istovremeno remetiti podstreke u ekonomiji i moraju biti fiskalno održivi.

Da bi se ti ciljevi postigli, moraju se poboljšati ciljane socijalne pomoći putem paketa mjera kojima će učiniti politike socijalne zašite efikasnijim, efektivnijim i pravičnijim.

Socijalna zaštita treba da je u funkciji onih kojima je zaista potrebna ili koji je plaćaju i mora biti postavljena na stabilne finansijske osnove, obrazloženje je premijera Novalića.

– Penzioni sistemi bi takođe trebalo da su na stabilnim finansijskim osnovama ukoliko se tokom srednjoročnog perioda želi riješiti problem nagomilanih prava radnika – zaključio je.

Vladavina prava i dobro upravljanje, kao sljedeće poglavlje, podrazumijeva po njegovim riječima, borbu protiv kriminala, terorizma i korupcije, uključujući i borbu protiv pranja novca.

Reforma javne uprave je jedan od ključnih prioriteta za osiguranje fiskalne održivosti i kvalitetno pružanje usluga građanima, naveo je također premijer.

Poidsjetio je na dosadašnje mjere Vlade – na donošenje odluke o moratoriju na sva zapošljavanja u javnom sektrou, koje ostaje na snazi do daljnjeg.

Radi se na razvijanju sistema poticaja prvog zapošljavanja u većoj mjeri nego što je to do sada rađeno.

Bit će predložene značajne izmjene Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima “kako bismo proveli tzv. preferencijalno zapošljavanje”.

– Ne smijemo oštetiti penzione i zdravstvene fondove a ni poslodavce. Želimo da pravednije raposredimo poresko opterećenje i pojednostavimo procedure obračuna plata i uplate pripadajućih obaveza – poručio je također.

Uskoro će Vlada, po Novalićevim dajnjim riječima, ponuditi i zakon o uvezivanju radnog staža, odnosno zakon o uplati neuplaćenih doprinosa, koji će na sistemski način riješiti ovaj gorući problem u društvu, kako je istaknuo.

U skorije vrijeme očekuje se donošenje tri zakona u okviru strategije za reformu PIO/MIO sistema, a osnovni je zakon o PIO koji predviđa uvođenje bodovnog sistema, što će omogućiti ravnomjerniju raspodjelu.

Radi se i na zakonu o šumama u kojem će proizvođačima sa većim stepenom obrade biti omogućen prioritet u dobavi sirovina iz naših šuma, kazao je između ostalog delegatima premijer Novalić.Federalni premijer Fadil Novalić, povodom Prijedloga zakona o radu koji je trenutno na dnevnom redu vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH, rekao je da ova legistativa ne treba da bude političko pitanje jer “zakon o radu nije pitanje ni pozicije ni opozije već pitanje budućnosti, pitanje radnika i pitanje svih građana”.

Moraju se zapošljavati mladi, spriječiti odlivanje pameti, uvezati staž, mora se voditi računa o penizonerima i drugim socijalnim kategorijama, uvesti princip jednakosti na plaće – da isti rad bude jednako vrednovan, poruke su premijera Novalića.

Po njegovim riječima, zakon je osnova za rješenja koja slijede: zakon o uvezivanju staža, reformu PIO sistema, podsticaje za prvo zapošljavanje i zapošljavanje nakon dugotrajne nezaposlenosti.

– Zakon o radu je upravo to – zakon o radu, a ne zakon o zaštiti prava elitističkih grupa. Da nas sve podsjetim: u FBiH je trenutno skoro 400.000 nezaposlenih, od čega 67 posto mladih. Ovaj zakon će pomoći nezaposlenima da im se otvore mogućnosti za zapošljavanje. To je nešto što im trenutni zakon ne omogućava. Novi zakon predviđa primjenu prava unutar radno-pravnog zakona. Prethodni nacrt zakona iz 2012. je u svojoj suštini vrlo sličan novom zakonu, s tim da u odnosu na važeći zakon, nova verzija sadrži 26 poboljšanja u korist radnika – premijerove su riječi.

protesti (4)

Kao neka od poboljšanja u novopredloženom zakonu, naveo je integrirana i proširena prava žena, povećanje minimalnog broja dana godišnjeg odmora, uvođenje zaštite radnika privremeno ili trajno neposobnih za rad u smislu da im radni odnos ne prestaje istekom ugovora na određeno vrijeme.

Kaznene odredbe su znatno oštrije za poslodavce u odnosu na sadašnje kad je riječ o nizu kršenja prava radnika.

– Da podsjetim, ugovor na neodređeno jeste u zakonu i nije mijenjan. Nije tačno da se ukida sindikat ispod 30 zaposlenika. Cilj reformi jeste poboljšanje socioekonomskih uslova, postizanje fiskalne stabilnosti, poboljšanje poslovne klime i konkurentnosti, uslova tržišta rada, reforma socijalne zaštite, snažna vladavina prava i dobrog upravljanja te reforma javne uprave – riječi su premijera Novalića.

– Šta ako se ovaj zakon ne usvoji? Nema upošljavanja. Nema pristupnih fondova. Trenutni zakon o radu po osnovu kolektivnih ugovora vodi Federaciju BiH u propast jer putem prava iz kolektivnih ugovora proisteklih po tužbama i kamatama prijeti finansijski teret od preko 568 miliona KM, što s raznim troškovima i kamatama prelazi iznos od jedne milijarde KM koja će pasti na teret budžeta FBiH. Pričamo o 568 miliona KM, odnosno o jednoj milijardi, koje nećemo uložiti u pravosuđe, u PIO, u nove auto ceste – nećemo uložiti u podsticaje. U tom slučaju, mi ćemo umjesto ulaganja samo da servisiramo tužbe po kolektivnim ugovorima – naveo je Novalić.

Ovaj zakon ne treba usvojiti zbog međunarodne zajednice već zbog radnika, penzionera, omladine, invalida, svih građana, poručio je.

– Ponavljam – ovaj zakon nama treba zbog nas, ne zbog EU ili međunarodne zajednice. Nama trebaju domaći i strani investitori. Treba nam otvoren pristup EU fondovima. Želimo ohrabriti poslodavce da zapošljavaju. Želimo socio-ekonomsku sigurnost i oporavak ekonomije pa onda i poboljšanje – zaključio je premijer Novalić.

 Delegati SDP-a, SBB-a i DF-a napustili su današnje vanredno zasjedanje Doma naroda Parlamenta FBiH nakon što je većinom glasova odlučeno da vladin prijedlog zakona o radu FBiH ostane na dnevnom redu.

protesti (7)

“Ne želimo učestvovati u ovom cirkusu. Ovdje su prekršena sva pravila i procedure”, istaklao je delegat SDP-a Aner Žuljević.

Delegatkinja DF-a Draženka Subašić istakla je kako je “zakon o radu FBiH mimo svih procedura stavljen na dnevni red”.

“Delegati DF-a napustili su zasjedanje Doma naroda Parlamenta FBiH kako bi se priključili građanima koji su se okupili ispred zgrade Parlamenta FBiH”, istakla je Subašić.

I delegati iz SBB-a naglasili su kako su se zbog stavljanja na dnevni red vanredne sjednice Doma naroda Parlamenta FBiH prijedloga zakona o radu FBiH “mimo poslovničkih odredbi odlučili napustiti zasjedanje”. Oni su odlučili da se također pridruže građaniama ispred zgrade Parlamenta FBiH.Na zahtjev Kluba srpskog naroda data je pauza na vanrednoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH na čijem dnevnom redu je predloženo da bude prijedlog zakona o radu FBiH koji je utvrdila Vlada FBiH.

Kako je za Aandoliju potvrdio Slaviša Šućur, predsjednik Kluba srpskog naroda u toku je sjednica Kluba na kojoj će se zauzeti stav o daljnjim postupcima.

“Jedan od prijedloga je i pokretanje zahtjeva za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, ali ne mogu potvrditi da li će to biti i zvaničan stav dok se sjednica Kluba ne završi”, naglasio je u izjavi Slaviša Šućur.

parlament fbih (1)Predsjednik Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH Slaviša Šućur zatražio je da se sa današnje vanredne sjednice tog zakonodavnog tijela skine vladin prijedlog zakona o radu FBiH, dok su delegati iz Demokratske fronte najavili kako neće podržati dnevni red na kojem se nalazi prijedlog zakona o radu FBiH.

Ranije su iz SDA i HDZ-a BiH najavili kako će njihovi delegati dati podršku za usvajanje prijedloga zakona o radu FBIH koji je dostavila federalna vlada.

Naime, na vanrednoj sjednici Dom naroda Parlamenta FBiH trebao bi se danas izjasniti o prijedlogu zakona o radu FBiH koji je ranije usvojila Vlada FBiH, a kojem su se usprotivili sindikati okupljeni oko Saveza samostalnih sindikata (SSS) BiH.

parlament fbih (3)

Upravo na poziv Saveza samostalnih sindikata BiH u vrijeme dok se održava vanredna sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH ispred zBIHgrade okupilo se više hiljada radnika, ali i drugih građana koji protestuju protiv donošenja zakona o radu i od delegata traže da ga odbace smatrajući ga nepovoljnim po radnike u FBiH.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.