BiH

Tuzlanski kanton

Dozvoljen rad vrtićima, naredba se primjenjuje od 15. maja

13/05/2020

Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 15. maja

Kantonalni štab civilne zaštite Tuzla donio je Naredbu kojom se dozvoljava rad dječijih obdaništa (vrtića). Kako se navodi u tački 3. izdate naredbe Zavod za javno zdravstvo TK zadužen je da propiše proceduru rada dječijih obdaništa (vrtića) tako da bude dostupna na web stranici ove institucije.

Za sprovođenje Naredbe zadužuje se Zavod za javno zdravstvo TK, rukovodioci dječijih obdaništa i Kantonalna uprava za inspekcijske poslove.

Naredba stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 15. maja.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.