BiH

Elektronska razmjena radioloških snimaka pacijenata u Banjoj Luci

26/10/2016

Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske i Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović” u Banjoj Luci uspostavili su elektronsku razmjenu radioloških snimaka pacijanata, saopćeno je iz UKC RS.

U saopćenju se navodi kako će snimci biti razmjenjivani putem sistema za prenos i arhiviranje, koji UKC RS posjeduje od 2006. godine, uz obavezan pristanak pacijenata. Iz UKC napominju da je veza uspostavljena u skladu sa zlatnim standardom za razmjenu radioloških snimaka, kako bi bio obezbijeđen najviši mogući nivo sigurnosti podataka.

– Pacijenti se neće, ponavljanjem već obavljenih pretraga, izlagati dodatnom zračenju i povećat će se efikasnost i komfor tokom njihovog liječenja. Ljekari će biti u poziciji da donose odluke o liječenju pacijenata na brži i efikasniji način jer će na raspolaganju imati uvid ranije izvršene pretrage, pri čemu će se ostvariti i značajne uštede za zdravstveni sistem u cjelini – ističe se u saopćenju.

Iz UKC RS takođe navode kako će na ovaj način kvaliteta liječenja i sigurnost pacijenata biti unaprijeđeni.

Komentari