BiH

Skupština KS: Usvojene izmjene Zakona o pravobranilaštvu

26/10/2016

Zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo jednoglasno su usvojili Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu koji će, po riječima kantonalnog ministra pravde i uprave Marija Nenadića spriječiti neodgovorno i nezakonito postupanje nadležnih osoba.

Dešavalo se u praksi, naveo je ministar Nenadić, da su neradom nanošene štete po imovinu i imovinske interese Kantona Sarajevo, a da za to niko nije snosio odgovornost niti nadoknađivao štetu.

– Ovaj zakon će učiniti znatno protočniji rad pravobranilaštva u Kantonu, Grada i općina u Sarajevu – istakao je Nenadić na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo pojašnjavajući prijedlog kojeg je sačinilo ministarstvo koje predvodi.

Novim zakonom, istakao je, omogućeno je da pravobranilac od institucija, putem ministarstva koje vrši nadzor, može zatražiti disciplinsku i drugu odgovornost onih koji su prouzrokovali štetu.

– Prijedlog je sačinjen s ciljem zaštite imovine i imovinskih interesa Kantona Sarajevo, bit će puno manje ležernog pristupa u radu u okviru poslova od javnog interesa – dodao je Nenadić.

Prijedlog je upućen u hitnom postupku jer je u proceduri pretvaranja teksta zakona iz nacrta u prijedlog napravljena greška koja je onemogućila da se zakon u redovnoj proceduri razmatra dva puta u formi prijedloga jer je još 2014. godine povučen iz redovne procedure.

Komentari