BiH

Vijeće za vanjske poslove EU

EU poziva na što prije formiranje vlasti u BiH

14/10/2019

Vijeće za vanjske poslove Evropske unije istaklo je svoju nedvosmislenu predanost evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje

Ministri vanjskih poslova zemalja Evropske unije (EU) pozvali su zvaničnike u Bosni i Hercegovini da u interesu svih građana bez daljnjeg odlaganja nastave s formiranjem vlasti na državnom nivou i u Federaciji BiH.

“Vijeće ponovno ističe svoju nedvosmislenu predanost evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje. Uzimajući u obzir da od prošlogodišnjih općih izbora u Bosni i Hercegovini još nisu formirane vlade na državnom nivou i nivou Federacije, Vijeće ponavlja svoj poziv Bosni i Hercegovini da u interesu svih građana bez daljnjeg odlaganja nastavi s osnivanjem i radom vlada. Vijeće podsjeća na to da je za napredak na putu prema EU-u potrebno učinkovito provesti reforme. Osim toga, Vijeće podsjeća na zaključke iz juna 2019., u kojima je primljeno na znanje mišljenje Komisije”, navodi se u zaključcima Vijeća za vanjske poslove.

Vijeće je pozdravilo nastavak operacije Althea, koja je nakon strateških preispitivanja 2017. i 2019. ponovno usmjerena na svoj glavni mandat, pri čemu je kolektivno osposobljavanje ostalo jedna od njezinih zadaća. U tom kontekstu, kao dio ukupne strategije EU-a za Bosnu i Hercegovinu, Vijeće je potvrdilo spremnost EU-a da u ovoj fazi nastavi provoditi izvršni mandat operacije Althea u pružanju podrške vlastima Bosne i Hercegovine da očuvaju sigurno i zaštićeno okružje pod obnovljenim mandatom UN-a.

Navodi se i da Vijeće sa zanimanjem očekuje predstavljanje sljedećeg strateškog preispitivanja u 2021. kao temelja za rasprave s državama članicama o zadaćama EUFOR-a i opcijama za budućnost operacije, imajući pritom na umu potrebu za podupiranjem napretka Bosne i Hercegovine u procesu integracije u EU i uzimajući u obzir sigurnosno stanje na terenu.

“Vijeće prepoznaje važnost daljnje koordinacije operacije EUFOR Althea s drugim međunarodnim akterima na terenu. EU istodobno i dalje potiče vlasti Bosne i Hercegovine da, uz podršku međunarodne zajednice, ubrzaju svoje napore usmjerene na zbrinjavanje viška streljiva, oružja i eksplozivnih naprava te na razminiranje”, navode iz EU-a.

Komentari

Autor: Anadolu Agency (AA)

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.