BiH

Sarajevo

Evropski dan zaštite podataka: Nadležna agencija u BiH želi što skorije usvajanje novog zakona

28/01/2021

Ističući kako je novi zakon već pripremljen, Reljić je kazao da bi se u Vijeću ministara BiH taj tekst mogao naći već u februaru, a već u martu i procedurama u Parlamentarnoj skupštini BiH

Direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini Dragoljub Reljić istakao je kako je to jedna od najboljih agencija BiH koja sa svega 25 uposlenih, u oskudnim uvjetima rada svakodnevno obrađuje i procesuira veliki broj akata iz njene nadležnosti, javlja Anadolu Agency (AA).

Povodom obilježavanja Dana zaštite podataka u Bosni i Hercegovini, Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH upoznala je javnost s najznačajnijim aspektima njenog rada i planovima.

Reljić, koji je funkciju šefa agencije preuzeo prošlog mjeseca, kazao je da je 2020. godina protekla u sjeni novih izazova koje je donijela pandemija COVID-19, ali kako ta institucija nije prestajala raditi.

“Što se planova za ovu godinu tiče, mi smo postavili vrlo ambiciozne ciljeve. Prvi i najvažniji je donošenje novog Zakona o zaštiti ličnih podataka u BiH. Poznato vam je da smo potpisivanjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju preuzeli obavezu da zaštitu ličnih podataka uskladimo sa pravom Evropske unije. To je potpisano 2006. godine, a Evopski parlament je donio nove propise i poboljšao zaštitu ličnih podataka. Mi smo u obavezi da implementiramo te uredbe“, kazao je Reljić.

Ističući kako je novi zakon već pripremljen, Reljić je kazao da bi se u Vijeću ministara BiH taj tekst mogao naći već u februaru, a već u martu i procedurama u Parlamentarnoj skupštini BiH.

Govoreći o oskudnim uvjetima rada u kojima Agencija ostvaruje svoju misiju, Reljić je kazao kako ta institucija već sedam godina nije dobila saglasnost Vijeća ministara na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji, kako inspektori nemaju automobil, a u kancelariji od 20 kvadratnih metara radi njih šest.

Reljić je dalje kazao da agencija u 2021. godini ima cilj da poboljša unutrašnju organizaciju i kapacitete i da se provede ratifikacija Konvencije 108+ koju je BiH u Vijeću Evrope potpisala u julu prošle godine.

Samira Čampara, pomoćnica direktora za inspekcijski nadzor, prigovore i glavni registar, predstavila je aktivnosti koje je Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH provela protekle godine.

“Tokom 2020. godine agencija je zaprimila 168 prigovora nosilaca ličnih podataka. Od toga je riješeno 108 prigovora, s tim da je ostalo 60 slučajeva, ali treba uzeti u obzir da je riješeno 30 prigovora iz prethodne 2019. godine. Pokrenut je 101 postupak po službenoj dužnosti. Nije riješeno svega njih 18, a jeste riješeno 36 postupaka iz prethodne godine“, kazala je Čampara.

Dodala je da je agencija prošle godine izdala 142 stručna mišljenja po zahtjevu različitih subjekata, uključujući i 22 mišljenja na zakone i podzakonske akte.

“Agencija je u tom segmentu izdala ukupno 334 akta. Izdato je i deset prekršajnih naloga, a Sud BiH je donio presude po tužbama protiv rješenja agencije u kojima je u devet slučajeva potvrdio naša rješenja, a u jednom slučaju nije i taj slučaj je vraćen na ponovno odlučivanje agencije“, istakla je Čampara.

Najveći broj prigovora agencija je zaprimila vezano za objavljivanje ličnih podataka lica koja su zaražena koronavirusom ili pak stavljena u izolaciju pod sumnjom da su zaražena.

“U tom pogledu smo donijeli jedno sveobuhvatno rješenje kojim je zabranjeno svim nadležnim organima u BiH da objavljuju te podatke o tim licima“, rekla je Čampara.

Veliki broj prigovora agencija je zaprimila i za slučajeve vezane za video nadzor i na objavljivanje ličnih podataka na službenim internet stranicama.

Agencija, kao nezavisni državni organ za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, već dvanaestu godinu zaredom obilježava 28. januar, evropski Dan zaštite podataka, čija je svrha podizanje svijesti javnosti o pravu na zaštitu ličnih podataka i privatnosti, kao osnovne vrijednosti svakog demokratskog društva i bitnog aspekta ljudskih prava.

Ovaj datum predstavlja godišnjicu potpisivanja Konvencije 108 za zaštitu pojedinaca u pogledu automatske obrade ličnih podataka Vijeća Evrope. Vijeće Evrope ove godine proslavlja 40. godišnjicu svoje Konvencije i 15. put obilježava evropski Dan zaštite podataka, prema odluci Odbora ministara Vijeća Evrope od 26. aprila 2006.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.