BiH

Vlada FBiH

Fahrudin Solak imenovan za šefa Operativnog štaba za pitanje migracija

16/05/2019

Zadatak Federalnog operativnog štaba je da osigura koordinirano djelovanje svih nadležnih federalnih tijela i institucija, s ciljem humanitarnog prihvata i zbrinjavanja migranata čiji dolazak u BiH se očekuje

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici imenovala Fahrudina Solaka za šefa Operativnog štaba za pitanje migracija.
Za člana Operativnog štaba imenovan je Zdravko Beljo.

Zadatak Federalnog operativnog štaba je da osigura koordinirano djelovanje svih nadležnih federalnih tijela i institucija, s ciljem humanitarnog prihvata i zbrinjavanja migranata čiji dolazak u Bosnu i Hercegovinu se očekuje.

Nadležnost, obaveze i odgovornosti Štaba iz tačke I ovog rješenja će biti detaljno regulirani u skladu sa posebnim aktom koji će, na prijedlog ministra sigurnosti, donijeti Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Komentari

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.