jesu li kazne adekvatne?

Federalna inspekcija upozorila da se nezakonito odlaže materijal u vodotok

fuzip (1)

Često se uočavaju i prijavljuju i fizičke osobe, koje u pravilu u neradne dane ili u poslijepodnevnim satima, u vodotoke i vodno dobro nezakonito deponuju otpad, nakon čega brzo napuštaju lice mjesta

Federalna vodna inspekcija je povodom posljednjih poplava u Federaciji BiH saopćila da se nezakonito odlaže materijal u vodotoke, te upozorila na učestalu pojavu kršenja odredaba Zakona o vodama koje se odnose na održavanje vodotoka I. kategorije.

Sve nezakonite radnje u tom smislu bit će sankcionirane. Novčane kazne propisane Zakonom o vodama FBiH kreću se u rasponu od 5.000 do 50.000 KM za pravno lice, te u rasponu od 100 do 2.000 KM za fizičko lice.

U inspekcijskim nadzorima je uočeno da pravni subjekti i fizičke osobe često nezakonito deponuju zemljani i kameni materijal u korita i vodno dobro uz vodotoke rijeka I. kategorije, vjerovatno i ne razmišljajući o tome da se takvim aktivnostima direktno povećava ugroženost ljudi i materijalnih dobara štetnim djelovanjem voda, odnosno poplavama i erozijom površinskih voda.

– Nezakonito odlaganje i deponovanje kamenog i zemljanog materijala naročito je izraženo kod velikih građevinskih radova kao što je izgradnja Koridora Vc. Tokom prethodnih godina, vodni inspektori su utvrdili da izvođači radova, u dogovoru s vlasnicima privatnih parcela i uz odgovarajuću naknadu, deponuju materijal na njihove čestice uz vodotoke i vodno dobro, na mjestima gdje je to izričito zabranjeno jer onemogućava kontrolirani i neškodljivi protok vode, što povećava ugroženost od poplava – saopćila je Federalna vodna inspekcija.

Nedavno je zabilježen slučaj na dijelu Koridora Vc u Zeničko-dobojskom kantonu, gdje su izvođači radova samoinicijativno označili i planirali čak 19 mjesta za odlaganje otpadnog zemljanog i kamenog materijala uz vodotok i vodno dobro rijeke Bosne. Brzom intervencijom Federalnog vodnog inspektorata, ta radnja je onemogućena.

Osim toga, često se uočavaju i prijavljuju i fizičke osobe, koje u pravilu u neradne dane ili u poslijepodnevnim satima, u vodotoke i vodno dobro nezakonito deponuju otpad, nakon čega brzo napuštaju lice mjesta.

Ove počinioce najčešće prijavljuju savjesni građani i aktivisti za zaštitu životne sredine, čije su blagovremene informacije i fotografije putem kojih je moguće utvrditi identitet počinilaca, od iznimne pomoći.

Dešava se da često nema dovoljno podataka na osnovu kojih bi se identificirali i sankcionisali počinioci, a evidentirani su i slučajevi kada lokalna zajednica prešutno daje saglasnost da se formiraju divlje građevinske deponije u blizini vodotoka.

Jedan od mogućih načina da se ovo pravovremeno spriječi je i formiranje vodočuvarske službe predviđene Zakonom o vodama, čija je svrha preventivno djelovanje i prijavljivanje nelegalnih radova s ciljem identificiranja i sankcionisanja počinilaca.

– U okviru svog postupanja, federalni vodni inspektori su izrekli značajan broj prekršajnih naloga i rješenjima naređivali uklanjanje nasutih materijala. Nažalost, subjekti nadzora često koriste pravni lijek, odnosno mogućnost žalbe drugostepenom organu ili upućivanja predmeta na sudsko odlučivanje, što prolongira provođenje mjera donesenih u okviru postupka inspekcijskog nadzora, odnosno vraćanje vodnog dobra u prvobitno stanje, kako bi se omogućio kontrolirani i neškodljivi protok vode – obrazložio je glavni federalni vodni inspektor Mirsad Smailagić.

Federalna uprava za inspekcijske poslove obavještava javnost da je odlaganje materijala u vodotocima ili vodnom dobru rijeka I. kategorije u suprotnosti sa Zakonom o vodama FBiH.

U proteklom periodu, federalni vodni inspektori su izvršili 15 inspekcijskih nadzora nad aktivnostima nezakonitog deponovanja materijala u vodotocima i vodnom dobru rijeka I. kategorije, u okviru kojih su evidentirani prekršaji za koje su izdata 24 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 55.000 KM, te doneseno 14 rješenja o otklanjanju nedostataka, navedeno je u saopćenju Federalne uprave za inspekcijske poslove.