FUZIP

Federalni inspektori pojačali kontrole na magistralnim cestama

kamion – inspekcija – FUZIP

Federalni saobraćajni inspektorat u pojačanim kontrolama osovinskog pritiska ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila na magistralnim cestama u FBiH

U skladu s Programom pojačanih inspekcijskih nadzora na području svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine za period od 22. novembra do 24. decembra 2021. godine, Federalni saobraćajni inspektorat putem federalnih saobraćajnih inspektora za ceste vrši pojačane inspekcijske kontrole osovinskog pritiska ukupne dopuštene mase i dimenzije vozila na magistralnim cestama na području Federacije BiH, u skladu sa Zakonom o cestama Federacije BiH (“Službene novine FBiH”, broj: 12/10,16/10 i 66/13). Kontrole se vrše uz prisustvo ovlaštenog vagara JP Cesta FBiH i uz prisustvo predstavnika organa unutrašnjih poslova – policije.

– Zaštita cesta od prekomjernog opterećenja i prekoračenja ukupne mase i osovinskog opterećenja je od iznimnog značaja za osiguravanje nesmetanog i sigurnog saobraćaja i očuvanja projektovanog stanja ceste. Prijevoz vozilima koja prelaze dozvoljenu težinu, osovinski pritisak ili dimenzije dozvoljen je samo uz odobrenje za vanredni prijevoz, ako stanje javne ceste i saobraćaja na njoj to dopušta – obrazložio je Tomislav Mikulić, glavni federalni saobraćajni inspektor po ovlaštenju.

U prve dvije sedmice pojačanih nadzora izvršene su 34 kontrole u okviru kojih je kod 16 subjekata nadzora utvrđeno prekoračenje ukupne mase i osovinskog opterećenja. Kazne za ovaj prekršaj su propisane Zakonom o cestama FBiH, a kreću se u rasponu od 1.500,00 do 15.000KM za pravno lice, od 500,00KM do 3.000,00 KM za odgovorno lice u pravnom licu i od 200,00 KM do 1.500,00 KM za fizičko lice.